Ἕναν λόγο γιὰ τοὺς συντρόφους.

Ἕναν λόγο γιὰ τοὺς συντρόφους.Στὴν «Ἀσκητική» του ὁ Καζαντζάκης γράφει:

«…Καὶ μάχομαι, πῶς νὰ γνέψῳ στοὺς συντρόφους, πριχοῦ νὰ πεθάνῳ…
Νὰ τοὺς πῷ τὶ φαντάζομαι, πὼς εἶναι ἐτούτη ἡ πορεία, καὶ κατὰποῦ ψυχανεμίζομαι πὼς πᾶμε…
Ἕνα σύνθημα σὰ συνωμότες, ἕναν λόγο ἁπλὸ νὰ προφτάσῳ νὰ πῷ στοὺς συντρόφους…»

Ἁπλῆ μαρτυρία τοῦ Καζαντζάκη βασισμένη σὲ προσωπικὲς ἐμπειρίες καὶ ὄχι σύνθημα συνωμοτικὸ ἢ κατὰ συνωμοτῶν.
Ἂς τολμήσουμε νὰ προσπαθήσουμε, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
Θέλουμε;

Γεώργιος Ἀρκᾶς

φωτογραφία

(Visited 57 times, 1 visits today)
One thought on “Ἕναν λόγο γιὰ τοὺς συντρόφους.

Leave a Reply