Τῆς λεηλασίας…

Τῆς λεηλασίας...Τῆς λεηλασίας συμβαίνει στὸν τόπο.
Τῆς λεηλασίας συμβαίνει καὶ στὶς ζωές μας…
Τῆς λεηλασίας συμβαίνει καὶ στὰ μυαλά μας…
Μὰ δὲν βαριέστε… Ἔτσι ἦταν πάντα… Ποτὲ δὲν ἄλλαξε κάτι στὸν πλανήτη… Καὶ γιὰ νὰ ἀλλάξῃ πρέπει πολλοὶ νὰ συνειδητοποιήσουμε τὰ …αὐτονόητα, κι ὄχι λίγοι καὶ …«ἐκλεκτοί».

Μὰ ὑπάρχουν καὶ τὰ …καλὰ αὐτῆς τῆς λεηλασίας. Αὐτὰ ποὺ οὔτε μὲ τὴν πρώτη, οὔτε μὲ τὴν δευτέρα, ἴσως οὔτε καὶ μὲ τὴν τρίτη ματιὰ διακρίνονται. Μὰ ὑπάρχουν. Καὶ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὸν αὐτοπροσδιορισμό μας ὡς κοινωνίες… Κάτι πολὺ πιὸ σημαντικὸ καὶ οὐσιῶδες γιὰ τὴν ἐξακολούθησιν τῆς ζωῆς ἐπὶ τοῦ πλανήτου.

Ναί, δὲν λέω ἀνοησίες. Λέω αὐτὰ ποὺ σιγὰ σιγὰ ἀνακαλύπτουν ὅλο καὶ περισσότεροι συμπολῖτες μας.
Δεσμοί, φαινομενικῶς ἰσχυροί, διαλύονται. Μὰ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς διαλυμένους δεσμοὺς γεννῶνται νέοι, πραγματικοί, ἰσχυροί.
Μία κοινωνία γιὰ νὰ ἀνθίσῃ χρειάζεται ἰσχυροὺς δεσμούς. Κι ἐμεῖς τοὺς εἴχαμε χάση. Μὲ τὴν λεηλασία μάλιστα, ποὺ ἀναγκαζόμαστε νὰ ὑποστοῦμε, δὲν μποροῦμε νὰ ἑστιάσουμε σὲ αὐτὴν τὴν ἀνάγκη…
Ξεγυμνωθήκαμε κι ἐμεῖς, μαζὺ μὲ τὶς …τσέπες μας.
Κι εὐτυχῶς. Θέλουμε δὲν θέλουμε ὁ καθρέπτης μας ἀποκαλύπτει τὴν πραγματικότητα.

Τί ἐπιθυμοῦμε; Νά παύσῃ ἡ λεηλασία;
Μὰ θὰ πάψη. Αὐτὰ ποὺ θέλουν πραγματικὰ νὰ πάρουν ἀδυνατοῦν νὰ τὰ πάρουν. Οἱ χάρτινοι δρᾶκοι χρειάζονται ἠλίθιες μαριονέτες γιὰ νὰ ἐπιβληθοῦν, διότι δὲν ἀντιλαμβάνονται ἀπὸ λόγο, ἀπὸ πειθῶ κι ἀπὸ ἔργα. Ἐμεῖς ὅμως ἀντιλαμβανόμεθα. Κι αὐτὰ ποὺ φαίνεται νὰ ἁρπάζουν τώρα ΔΕΝ εἶναι αὐτὰ ποὺ χρειαζόμεθα στὴν πραγματικότητα. Αὐτὰ ποὺ χρειαζόμεθα καὶ τὰ ἔχουμε καὶ  ἀδυνατοῦν νὰ τὰ ἐντοπίσουν γιὰ νὰ τὰ ἁρπάξουν.

Ἄς τοὺς ἀφήσουμε λοιπὸν στὴν ἡσυχία  τους νὰ ἀποτελειώσουν τὸ ἔγκλημά τους.
Ἡ λεηλασία τους εἶναι κάτι ἀστεῖο, ἐμπρὸς σὲ αὐτὸ ποὺ ΔΕΝ μποροῦν καὶ ΔΕΝ ἀντέχουν νὰ ἁρπάξουν.
Σὲ λίγο θὰ τελειώση κι αὐτὴ ἡ παράστασις καὶ ἀπολύτως ξεγυμνωμένοι ἀπὸ περιττὰ θὰ μποροῦμε νὰ ἐπανεκινήσουμε τὶς ζωές μας, ἀλλὰ σὲ πιὸ ὑγιεῖς βάσεις. Ἐὰν ἀντέχουμε φυσικά.

Φιλονόη

Υ.Γ. Ὅταν ἔχουμε πολλὰ χάνουμε τὴν οὐσία… Καὶ ἡ οὐσία εἶναι ἀλλοῦ!

φωτογραφία

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply