Ζῶντας (;;;) στὴν Παλαιστίνη.

Ζῶντας (;;;) στὴν ΠαλαιστίνηἩ νέα ταινία τοῦ φίλου μου Τζιχάντ, μᾶς φέρνει οὐσιαστικῶς ἐμπρὸς ἀπὸ τὴν σκληρὴ πραγματικότητα τῆς Παλαιστίνης. Εἰκόνες σκληρές, κι ἄς μᾶς τὶς παρουσιάζῃ ἕνας φακός, ποὺ ἀποτυπώνουν τὸ παράλογον τῆς ἐκεῖ πραγματικότητος.

Ἡ ὑπόθεσις, ἐὰν μποροῦμε νὰ μιλήσουμε γιὰ ὑπόθεσιν, εἶναι ἡ προσπάθεια ἑνὸς παιδιοῦ νὰ κερδίσῃ κάποιες σταγόνες …«ἐλευθερίας», ἀνταλλάσσοντας τὶς …«φιλάνθρωπα μοιρασμένες τροφές» του μὲ κάτι πιὸ γευστικό.
Τελικῶς χάνει τὸ «τρόπαιο» καὶ στὴν νέα του προσπάθεια χάνεται κι αὐτό.

Καθημερινότης τῆς Γάζας, ποὺ ταὐτοχρόνως εἶναι τόσο κοντά μας.
Εἰκόνες ἀπὸ καταστάσεις ποὺ ἀδυνατοῦμε νὰ διανοηθοῦμε καὶ νὰ κατανοήσουμε διότι αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ βία δὲν μᾶς ἔχει ἀσκηθεῖ ἐπὶ μακρόν, τοὐλάχιστον τὰ τελευταῖα ἔτη..

Ἄλλως τέ…
Ἐὰν συμπαθῇς τοὺς Παλαιστινίους εἶσαι …ἀριστερὸς καὶ ῥομαντικός.
Ἐὰν ὄχι εἶσαι δεξιὸς καὶ  λογικός.
Εἶναι ὁ ἀγών τους τέτοιος ποὺ χαρακτηρίζεται ὡς καλὸς ἤ κακὸς ἀναλόγως τοῦ ἐὰν αἰσθάνεσαι πὼς σὲ ἀφορᾶ, ἤ ὄχι.
Γιὰ λίγους ἰσχύει ἡ ἀνάγκη ἀποκαταστήσεως τοῦ Δικαίου.

Φιλονόη

Υ.Γ. Εὐχαριστῶ πολὺ τὸν Τζιχὰντ ποὺ μοῦ ἔδωσε τὴν δυνατότητα νὰ σᾶς τὴν παρουσιάσῳ μὲ τὴν σειρά μου. Μὲ τιμᾶ πολὺ ἡ ἀδειοδότησις αὐτή. Μακάρι νὰ μποροῦσα νὰ κάνω κάτι περισσότερο γιὰ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους.

(Visited 49 times, 1 visits today)
Leave a Reply