Ὅταν εἶσαι ἐκπρόσωπος κόμματος πῶς καταφέρνεις νά κατέχῃς λογαριασμό μέ 500.000 εὐρῶ;

Τί ξέρουμε γιά τόν Πᾶνο Σκουρλέτη;
Σπούδασε, λέει, οἰκονομικά, λέει, στὴν Ἀνωτάτη Βιομηχανικὴ Σχολὴ Πειραιῶς καὶ εἶναι ἐκπρόσωπος τύπου τοῦ τΣΥΡΙΖΑ, τὰ τελευταῖα τρία χρόνια. Ὅταν εἶσαι ἐκπρόσωπος κόμματος πῶς καταφέρνεις νά κατέχῃς λογαριασμό μέ 500.000 εὐρῶ;1 Δῆλα δή, θεωρητικῶς, ἐπαγγελματίας «ἰδεολόγος». Πρὶν ἀπὸ αὐτὴν τὴν τριετία ΔΕΝ γνωρίζουμε τὸ ἐπάγγελμά του… Οὔτε τὸ ἐὰν αὐτός, μὲ μόλις τρία χρόνια ἐνασχολήσεως μὲ τὴν «ἐπαγγελματικὴ ἰδεολογία» θὰ μποροῦσε νὰ ἀποκτήσῃ αὐτὰ τὰ χρήματα, μὰ καὶ πολλὰ ἄλλα. Οὔτε τὸ ἐὰν πρὶν ἀπὸ αὐτὸ τὸ διάστημα εἶχε κι αὐτός, ὅπως κάθε ΝΟΜΟΤΑΓΗΣ πολίτης αὐτῆς τῆς χώρας, τὸ δικαίωμα καὶ τὴν ἀνάγκη του ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ἐργάζεσθαι... Αὐτοῦ τοῦ φυσιολογικοῦ ἐργάζεσθαι ποὺ ΟΥΔΕΠΟΤΕ καθιστᾶ κάποιον κάτοχον ἑκατοντάδων χιλιάδων εὐρῶ..
Κι ἐδῶ τίθεται ἕνα σημαντικὸ ἐρώτημα:
Τὰ 500.000 εὐρῶ, ποὺ βάσει καταγγελίας τοῦ Χίου, κατέχει, τά ἀπέκτησε πρίν ἤ μετά τήν ἐπαγγελματοποίησιν τῆς …ἰδεολογίας του;

Ὁ Σκουρλέτης λοιπὸν φαίνεται νὰ κατέχῃ 500.000 εὐρόπουλα καὶ ἐπίσης νὰ τὰ …ἐξαγάγῃ πέραν τῶν τραπεζικῶν ὁρίων τῆς χώρας.

Ὅταν εἶσαι ἐκπρόσωπος κόμματος πῶς καταφέρνεις νά κατέχῃς λογαριασμό μέ 500.000 εὐρῶ;2
Βέβαια, κατὰ πῶς γνωρίζω ἀπὸ κάποιους γνωστούς μου, ἄν καὶ δημόσιοι ὑπάλληλοι, κατέχουν κι αὐτοὶ ἀπὸ 500.000 εὐρόπουλα, διότι ἐξεποίησαν περιουσιακὰ στοιχεῖα τους, ποὺ τοὺς ἐκληροδοτήθησαν. Ἐὰν λοιπὸν καὶ τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα τοῦ Σκουρλέτη προέρχονται ἀπὸ ἐκποίησιν κληροδοτημάτων, καλὸ θὰ ἦταν νὰ τὸ ἀνέφερε, πρὸ κειμένου νὰ γνωρίζουμε ΟΛΟΙ μας τὸ πόθεν ἔσχες του. Κάτι δῆλα δὴ ποὺ ὀφείλουν νὰ πράξουν ἅπαντες οἱ πολιτικοκομματικοὶ παράγοντες, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς ἀποδείξουν πὼς δὲν εἶναι …ἐλέφαντες.

Στὸ θέμα μας ὅμως.
Ὁ Στέφανος Χῖος, βάσει ἐρεύνης του, καταγγέλλει πὼς ὁ Σκουρλέτης ἔβγαλε ἐκτὸς χώρας αὐτὰ τὰ χιλιάρικα.
Τὸ ΠΟΥ τὰ βρῆκε ΔΕΝ μᾶς ἀπασχολεῖ… Μᾶς ἀπασχολεῖ μόνον τὸ ὅ,τι τὰ ἔβγαλε ἐκτὸς χώρας, πρὸ κειμένου νὰ τὰ προστατεύσῃ. (Φαντάζομαι!)
Γιατί συνέβη κάτι τέτοιο λοιπόν;
Γνωρίζει κάτι ὁ μουσιοῦ Σκουρλέτης, ὁ ἐπὶ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ τριετίας «ἐπαγγελματίας ἰδεολόγος», γιά τήν πορεία τῆς οἰκονομίας τῆς χώρας; Κάτι πού ἐμεῖς ΔΕΝ γνωρίζουμε, ἀλλά πού θά ἔπρεπε νά γνωρίζουμε; Μήπως κάτι τοῦ …ψιθύρισε ἡ μανδάμ Ἀγγελοπούλου, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως, λόγῳ ἐπαγγελματικῆς ἰδιότητος (ὄχι ἰδεολογικῆς) κατέχει τά τῶν ἀγορῶν θέματα; Μήπως κάτι ὀργανώνεται εἰς βάρος μας καί δέν μᾶς τό ἀνακοινώνουν; Μήπως τέλος πάντων ὡς «ἐπαγγελματίας ἰδεολόγος» θά ἔπρεπε νά μᾶς ἐνημερώσῃ, ἰδεολογικῶς, ὄχι «πρακτικῶς», γιά τό τί μέλλει γενέσθαι;

Μπᾶ…
Δὲν τὸ βλέπω νὰ θέλῃ νὰ μιλήσῃ ἐπὶ τῆς οὐσίας.
Κι ἐπεὶ δὴ ἐγὼ ΔΕΝ ἔχω χρήματα, γενικῶς… Ἐπεὶ δὴ ἐπίσης κάποιοι συμπατριῶτες μου, ἐλάχιστοι, ἔχουν ἐλάχιστα χρήματα… Κι ἐπεὶ δὴ ἐκεῖνο τὸ «κούρεμα» τῆς Κύπρου ἀκόμη βρωμᾶ ἄσχημα…
…ἄς τὰ μαζεύουν σιγὰ σιγά, ἐὰν δὲν τὰ ἔχουν ἤδη μαζέψει, κι ἄς τὰ ἐξαγάγουν κι αὐτοί, οἱ ἐλαχιστοι κατέχοντες. Τὸ εὐρῶ μᾶς ἀφήνει «γειά» σιγὰ σιγά… Θὰ μείνουμε μὲ τὰ …χαρτάκια τοῦ χαρτοπολέμου δῆλα δή…
Ἐὰν θέλουν κάτι νὰ σώσουν, ἄς φροντίσουν γενικῶς. Τώρα πιὰ τὸ νὰ κρατοῦν χρήματα στὰ σπίτια τους ΔΕΝ ἔχει νόημα, ἐφ΄ ὅσον θὰ τοὺς τὰ μετατρέψουν συντόμως σὲ …κ@λόχαρτα!

Φιλονόη

Υ.Γ. Αὐτιᾶς, Λαζόπουλος, Σκουρλέτης, Θεοδωράκης, Καρατζαφέρης, τὸ ἀντωνάκιον, τὸ μπένυ, τὸ GAPατο καὶ ἕνας σωρὸς ἄλλων κουδουνισμένων, ἀγνώστου ἀριθμοῦ καὶ ἀνυπάρκτου ἤθους, διαθέτουν λογαριασμοὺς στὸ ἐξωτερικό, πρὸ κειμένου νὰ προστατεύσουν τὰ περιουσιακά τους στοιχεῖα. Καλῶς… Ἀλλά γιατί ἐμεῖς, ἐφ΄ ὅσον ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ λειτουργοῦν εἰς βάρος μας, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς κρατοῦν δουλοποιημένους, τούς πιστεύουμε ἀκόμη;

Τὰ …«ἱδρωμένα» ἑκατομμύρια!

φωτογραφία
ἀπεικόνισις

(Visited 91 times, 1 visits today)
Leave a Reply