Κυκλικοὶ ναοί.

Ἐπ ! τί κρυφοκοιτᾶτε ἐσεῖς ἀπό ἐκεῖ ἐπάνω;;;
****************************************************Κυκλικοὶ ναοί.1

Ὁμοίωμα κυκλικοῦ ναοῦ μὲ εἰδώλιο, στὸν τύπο τῆς θεᾶς μὲ ὑψωμένα χέρια.

Δύο ξαπλωμένες ἀνδρικὲς μορφές, ποὺ ἀπεικονίζονται μαζὺ μὲ ἕνα ζῶο, στὴν στέγη του, ἀναπαριστοῦν ἴσως λάτρεις ποὺ παρατηροῦν τὴν θεὰ ἀπὸ τὸ ἄνοιγμα τῆς ὀροφῆς.

Ὁ τύπος τοῦ κυκλικοῦ ναΐσκου ἀνάγεται στὰ μινωϊκὰ χρόνια μὲ τὸ παλαιότερο γνωστὸ παράδειγμα στὰ 1700 πχ.

Ἡ συγκεκριμένη πρωτότυπη σύνθεσις, πιθανὸν ἀπηχεῖ ἀντιλήψεις γιὰ τοὺς τρόπους ἐπαφῆς τοῦ ἐπιγείου μὲ τὸν χθόνιο κόσμο καὶ ἐπικλήσεως τῆς θεᾶς προστάτιδος τοῦ νεκροῦ. Κυκλικοὶ ναοί.2

Ἀποτελεῖ πρόσκτημα τῆς Συλλογῆς Στ. Γιαμαλάκη, εἶναι ὅμως βέβαιη ἡ προέλευσίς του ἀπὸ τάφο στὴν περιοχὴ Ἀρχανῶν.

Γεωμετρικὴ περίοδος, τέλος 9ου αἱ. πχ.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Νεφέλη Ὠκεανίς

(Visited 29 times, 1 visits today)
Leave a Reply