Ἦταν νά καταγγελθῇ ἡ δανειακή σύμβασις;

Ἦταν νά καταγγελθῆ ἡ δανειακή σύμβασις;Καί τί ἔγινε βρέ παιδιά; Ποῦ τό …χάσαμε τό …παραμῦθι;

Ἑλληνόφωνοι γραικῦλοι ἔλαβαν ἐντολὴ σχηματισμοῦ κυβερνήσεως, μὲ τὸν ὁρο νὰ μᾶς βγάλουν ἀπὸ τὰ μνημόνια καὶ τὶς δανειακὲς συμβάσεις καὶ τὶς συμβάσεις ποὺ μᾶς κρατοῦν ἐν δουλείᾳ!
Κάτι ἀνάλογον μὲ τὸ «λεφτὰ ὑπάρχουν» τοῦ GAPάτου…
…καροτάκια, ἐν ἀφθονίᾳ πλέον, ἐφ΄ ὅσον ἡ «κυβέρνησις», μᾶς τὰ προβάλλει καθημερινῶς, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους καὶ τὰ μέσα…!!!

Τί λέγαμε κάποτε;

Κοπιᾶστε πεινασμένοι!

Λέγαμε πὼς μὲ ΟΛΟΥΣ τοὺς τρόπους πασχίζουν νὰ μᾶς κρατήσουν ἀπησχολημένους μὲ τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα, γιὰ νὰ μὴν καταπιασθοῦμε μὲ τὰ οὐσιαστικά. Αὐτὰ τῆς ταὐτότητός μας, τῆς ἀποστολῆς μας, τοῦ πραγματικοῦ μας σκοποῦ…
Μὰ ξεχνοῦν, συστηματικῶς, ὅλα αὐτὰ τὰ ἐλληνόφωνα, πὼς ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες, αὐτοὶ ποὺ εἴμαστε ἐπιφορτισμένοι αἰωνίως μὲ τὴν ἀναζήτησιν καὶ τὴν διαφύλαξιν καὶ τὴν διάδοσιν τῆς ἀληθείας, εἴμαστε ἀκόμη ἐδῶ… Ζωντανοί!
Πιὸ ζωντανοὶ ἀπὸ ποτέ.
Δὲν μᾶς χρειάζονται κομματικὲς ταὐτότητες, συνδικαλιστικὰ παραμάγαζα καὶ ἐντολὲς ἐκ τῶν ἐξωτερικῶν γιὰ νὰ ἐπιλέξουμε τὸ τὶ ΠΡΕΠΕΙ νὰ κάνουμε.
Καὶ θὰ τὸ κάνουμε… Οὔτως ἤ ἄλλως θὰ τὸ κάνουμε…
Εἶναι μονόδρομος βλέπετε…
Κι ἐμεῖς ΔΕΝ εἴμαστε πανικόβλητοι… Ἐμεῖς ξέρουμε καὶ ποῦ πηγαίνουμε καὶ γιατὶ καὶ τὸ ἐὰν καὶ ΠΟΤΕ θὰ φθάσουμε…!
Οἱ ἑλληνόφωνοι βιάζονται καὶ τρέμουν καὶ πανικοβάλλονται, ἔχοντας μαζύ τους ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ κατασταλτικὰ μέσα, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιταχύνουν τὶς διαδικασίες δουλοποιήσεως τῶν λαῶν παγκοσμίως…
Μὰ ὅπως ΟΥΔΕΠΟΤΕ τοὺς βγῆκε κάποιος ἀνάλογος σχεδιασμός, ἔτσι καὶ τώρα, τώρα, ποὺ εἴμαστε μία στιγμὴ πρὸ τοῦ ΤΕΛΟΥΣ, δὲν θὰ τοὺς βγῆ κάτι…  Ἁπλῶς αὐτοστιγματίζονται καθημερινῶς καὶ περισσότερο, μὲ τὸ νὰ μᾶς ἀποδεικνύουν πόσο ξεφτίλες εἶναι.

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Ἡ Κωνσαντοπούλου ἐξήγγειλε πὼς θὰ ξεκινήση ἔλεγχος τοῦ «χρέους». Ἄν τὲ νὰ τὸ δοῦμε ἐπὶ τέλους… Κι ἐλπίζω, αὐτὴν τὴν φορά, νὰ μὴν ἀπουσιάζουν ὀνόματα «περιουσίων» καὶ λοιπῶν ἐμπλεκομένων μὲ τὶς ἐξαγορὲς συνειδήσεων, ἀπὸ τὰ ὅποια ἀποτελέσματα. Ἐὰν φυσικὰ ὑπάρξουν κι αὐτά!

Υ.Γ.2. Στό μεταξύ δέν κάνετε καί κάτι οὐσιῶδες μέ τό νά ἀκυρωθῇ ἡ ἐκλογή τοῦ Παυλοπούλου, πού φέρεται ὡς ΑΜΕΣΑ καί ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ἐμπλεκόμενος στά σκάνδαλα τῆς Siemens;

(Visited 33 times, 1 visits today)
Leave a Reply