Καλὸν δρόμο φίλε μας…

Καλὸν δρόμο φίλε μας...Σήμερα, τὰ ξημερώματα, ἕνας καλὸς φίλος, καὶ συνεργάτης μας, ὁ Τᾶσος Γκολέμης, μᾶς ἄφησε…
Κουράστηκε ἀπὸ τὸν πολυετή του ἀγῶνα μὲ τὴν ἀσθένεια… Δὲν θέλησε νὰ ἐξακολουθήσῃ τὶς προσπάθειες, διότι, κατὰ βάθος, ὁ Τᾶσος ἦταν παλληκάρι. Δὲν ἄντεχε στὸ νὰ τὸν …συντηροῦν οἱ πέριξ αὐτοῦ. Καὶ τὸ σῶμα του πλέον, ἐδῶ καὶ καιρό, δὲν τοῦ ἐπέτρεπε νὰ παλεύῃ. Ἄν καὶ ἀγωνιστής, σπουδαῖος, τὸ σῶμα, τὸ γήινο αὐτὸ κομμάτι του, βάρυνε καὶ τὸν ἐγκατέλειπε σιγὰ σιγά, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μεταφέρεται αὐτὸ τὸ βάρος σταδιακῶς στοὺς οἰκείους του.
Ἕνας ὑπερήφανος ἄνθρωπος ὅμως ὅλα αὐτὰ δὲν τὰ ἀντέχει… Δὲν τοῦ ταιριάζουν…
Κι ὁ Τᾶσος ἀπεφάσισε νὰ φύγῃ, ὅσο ἀκόμη μποροῦσε, ὄρθιος!!!

Μεγάλη ἡ ἀπώλεια… Μεγάλο τὸ κενὸ γιὰ τοὺς δικούς του!
Ἐμεῖς, ὡς κάπως ἀρκετὰ …κοντινοί του φίλοι, ἁπλῶς στέλνουμε τὴν ἀγάπη μας, τὸν σεβασμό μας καὶ τὰ συλληπητήριά μας στοὺς οἰκείους του, ὡς ἐλαχίστη κατάθεσιν τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ σεβασμοῦ μας,
Τιμή μας ποὺ ὑπῆρξε εἰλικρινὴς φίλος μας.

Φιλονόη καὶ  (πραγματικοί) Φίλοι τοῦ Τάσου.

Υ.Γ.1. Δὲν συνηθίζω νὰ καταθέτῳ τὰ προσωπικά μου. Αὐτὴ ὅμως, ἡ σημερινὴ ἐξαίρεσις, ἀφορᾶ μόνον στὴν μνήμη τοῦ Τάσου.

Υ.Γ.2. Τὶς ἐπόμενες ἡμέρες θὰ ἀκολουθήσουν κάποιες δημοσιεύσεις, ἀναδημοσιεύσεις ἤ σκέψεις τοῦ Τάσου, πρὸς τιμὴν τῆς γραφίδος του. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς θὰ τὸν θυμόμαστε… Ἁπλῶς ἀξίζει νὰ τὸν τιμοῦμε γιὰ αὐτὸ ποὺ πράγματι ἦταν, ἀλλὰ ποὺ ἐλάχιστοι γνώρισαν!

(Visited 60 times, 1 visits today)
One thought on “Καλὸν δρόμο φίλε μας…

Leave a Reply