Ἀναζητῶντας τὸ αἴτιον…

Ἀναζητῶντας τὸ αἴτιον...Γιὰ νὰ μπορέσῳ νὰ ἐντοπίσῳ-προσδιορίσῳ τὴν αἰτιότητα τῶν πάντων, ἀρκεῖ μόνον νὰ κυττάξῳ …μέσα μου μὲ προσοχὴ καὶ νὰ ἀναρωτηθῷ εἰλικρινῶς κι ἐντίμως γιὰ τὸν δικό μου ῥόλο ἐπὶ τοῦ πλανήτου.
Ἡ θέσις τοῦ Ἀνθρώπου, πρωταγωνιστικὴ σαφῶς, μέσα σὲ αὐτὸν τὸν ὑπέροχα σκληρὸ κόσμο μας, εἶναι αὐτὴ ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς δόσῃ καὶ τὸ αἴτιον, μὰ καὶ τὸ …τέλος.

Οἱ ἀναντήσεις, γιὰ νὰ ὑπάρξουν, θὰ πρέπη νὰ προέρχονται μόνον ἀπὸ τὴν παρατήρησιν τῶν φυσικῶν ἐκφράσεων κι ὄχι ἀπὸ τὴν παραποίησιν αὐτῶν. Δὲν γίνεται, γιὰ παράδειγμα, νὰ παρατηρήσῳ τὸν οὐρανό, μέσα ἀπὸ τὴν φωτεινότητα τῶν πόλεων. Πρέπει νὰ εἶμαι κάπου στὴν ἐξοχὴ καὶ νὰ ἔχῳ μειωμένη φωτορύπανσιν.
Ἔτσι ἀκριβῶς ὀφείλω νὰ ἀναζητῷ καὶ τὸ κάθε τί.
Δὲν γίνεται νὰ ἀναζητῷ ἀπαντήσεις γιὰ τὸν Ἄνθρωπο, ὅταν παρατηρῷ τὰ ἀποτελέσματα τῆς Ὕβρεως τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τοῦ πλανήτου. Τὸ «πᾶν μέτρον ἄριστον» τῶν προγόνων μας ἀφορᾶ στὰ πάντα.
Κι ὁπωσδήποτε ἀφορᾶ στὸν τρόπο ποὺ θὰ χρησιμοποιήσω γιὰ νὰ βρῷ τὸ αἴτιον γιὰ τὸ κάθε τί.
Αὐτοσυγκέντρωσις καὶ ἐπικοινωνία, τὰ δύο ἐκεῖνα σημαντικὰ ἐργαλεῖα μας, ποὺ ὀφείλουμε νὰ χρησιμοποιοῦμε διαρκῶς καὶ γιὰ τὰ πάντα.

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἐὰν θέλῳ νὰ κατανοήσῳ τὸν κόσμο μας, σαφῶς καὶ ὀφείλω διαρκῶς νὰ παραμένῳ συνδεδεμένος μὲ κάθε φυσικὸ τρόπο λειτουργίας, καὶ πάντα ἐντὸς τῶν ὁρίων ἐκείνων, ποὺ μοῦ ἐπιβάλλει ὁ ἐδῶ ῥόλος μου.

φωτογραφία

(Visited 50 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀναζητῶντας τὸ αἴτιον…

Leave a Reply