Ἀναζητῶντας τὸ αἴτιον…

Ἀναζητῶντας τὸ αἴτιον...Γιὰ νὰ μπορέσῳ νὰ ἐντοπίσω-προσδιορίσω τὴν αἰτιότητα τῶν πάντων, ἀρκεῖ μόνον νὰ κυττάξω …μέσα μου μὲ προσοχὴ καὶ νὰ ἀναρωτηθῶ εἰλικρινῶς κι ἐντίμως γιὰ τὸν δικό μου ῥόλο ἐπὶ τοῦ πλανήτου.
Ἡ θέσις τοῦ Ἀνθρώπου, πρωταγωνιστικὴ σαφῶς, μέσα σὲ αὐτὸν τὸν ὑπέροχα σκληρὸ κόσμο μας, εἶναι αὐτὴ ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς δόσῃ καὶ τὸ αἴτιον, μὰ καὶ τὸ …τέλος.

Οἱ ἀναντήσεις, γιὰ νὰ ὑπάρξουν, θὰ πρέπη νὰ προέρχονται μόνον ἀπὸ τὴν παρατήρησιν τῶν φυσικῶν ἐκφράσεων κι ὄχι ἀπὸ τὴν παραποίησιν αὐτῶν. Δὲν γίνεται, γιὰ παράδειγμα, νὰ παρατηρήσω τὸν οὐρανό, μέσα ἀπὸ τὴν φωτεινότητα τῶν πόλεων. Πρέπει νὰ εἶμαι κάπου στὴν ἐξοχὴ καὶ νὰ ἔχω μειωμένη φωτοῤῥύπανσιν.
Ἔτσι ἀκριβῶς ὀφείλω νὰ ἀναζητῶ καὶ τὸ κάθε τί.
Δὲν γίνεται νὰ ἀναζητῶ ἀπαντήσεις γιὰ τὸν Ἄνθρωπο, ὅταν παρατηρῶ τὰ ἀποτελέσματα τῆς Ὕβρεως τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τοῦ πλανήτου. Τὸ «πᾶν μέτρον ἄριστον» τῶν προγόνων μας ἀφορᾶ στὰ πάντα.
Κι ὁπωσδήποτε ἀφορᾶ στὸν τρόπο ποὺ θὰ χρησιμοποιήσω γιὰ νὰ ἀνακαλύψω τὸ αἴτιον γιὰ τὸ κάθε τί.
Αὐτοσυγκέντρωσις καὶ ἐπικοινωνία, τὰ δύο ἐκεῖνα σημαντικὰ ἐργαλεῖα μας, ποὺ ὀφείλουμε νὰ χρησιμοποιοῦμε διαρκῶς καὶ γιὰ τὰ πάντα.

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἐὰν θέλω νὰ κατανοήσω τὸν κόσμο μας, σαφῶς καὶ ὀφείλω διαρκῶς νὰ παραμένω συνδεδεμένος μὲ κάθε φυσικὸ τρόπο λειτουργίας, καὶ πάντα ἐντὸς τῶν ὁρίων ἐκείνων, ποὺ μοῦ ἐπιβάλλει ὁ ἐδῶ ῥόλος μου.

φωτογραφία

(Visited 69 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀναζητῶντας τὸ αἴτιον…

Leave a Reply