Ἀπεργία πείνας ξεκινᾶ ὁ Τσακάλης!!!

Ὁ Θανάσης ἔχει συλληφθεῖ, διότι προσπάθησε νὰ προστατεύσῃ τὰ παιδιά του!
Εἶναι ἔγκλημα!!! Πράγματι!!!
Εἶναι ἔγκλημα διαρκείας κατὰ τοῦ κατεστημένου.

Τὸ μήνυμα ποὺ μοῦ ἔστειλε (λυπᾶμαι γιὰ τὴν μὴ καλή του ἐπεξερργασία) μὲ τὸ ὁποῖο ἀνακοινώνει τὴν ἀπεργία πείνας.Τσακάλης ἀπεργία 2

Ὅσοι ἀκόμη αἰσθάνονται Ἕλληνες, ξέρουν τὶ πρέπει νὰ κάνουν!

Φιλονόη

(Visited 75 times, 1 visits today)
Leave a Reply