Εἶναι ὑπέροχο νὰ εἶσαι γυναῖκα….!!!

Εἶναι ὑπέροχο νὰ εἶσαι γυναῖκα....!!!Τὸ μεγαλύτερο λάθος ποὺ κάνουν οἱ περισσότερες γυναῖκες εἶναι τὸ νὰ συγκρίνουν διαρκῶς τὸν ἑαυτό τους μὲ ἕνα ἰδανικὸ πρότυπο καὶ αὐτὸ νὰ τοὺς γίνεται ἔμμονη ἰδέα.
Προσπαθοῦν νὰ γίνουν ἐπιφανειακὰ ἐλκυστικὲς ἀλλὰ παραμελοῦν αὐτὰ τὰ πράγματα ποὺ θὰ τὶς κάνουν νὰ νοιώσουν ἀληθινὰ ἐλκυστικὲς καὶ πιστεύουν ὅτι τὸ ἐπόμενο μπότοξ ἴσως τοὺς δόσῃ τὴν εὐκαιρία νὰ νοιώσουν καλὰ μὲ τὸν ἑαυτό τους.

Τὸ νὰ νοιώθῃ κάποιος ὄμορφος καὶ ἐλκυστικὸς δὲν εἶναι μιὰ ἐπιφανειακὴ ἰδιότητα.
Εἶναι μιὰ ἐσωτερικὴ κατάστασις.
Εἶναι μιὰ ἰδιότητα τῆς ψυχῆς.

Εἶναι ἐξαιρετικὸ τὸ νὰ προσέχῃ καὶ νὰ περιποιεῖται μιὰ γυναῖκα τὸν ἑαυτό της καὶ τὴν ἐμφάνιση της, ἀλλὰ ὅταν αὐτὸ πηγάζῃ ἀπὸ τὴν βάση τῆς ἀγάπης καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν βάση τῆς ἀπογνώσεως καὶ τοῦ φόβου. .
.
Ἡ κάθε γυναῖκα, ὁ κάθε ἄνθρωπος δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸ πνεῦμα γιὰ νὰ εἶναι ἀληθινὰ ἐλκυστικός.

Δὲν χρειάζεται νὰ μοιάζῃς μὲ καμμία γιὰ νὰ τὴν ἀγαποῦν.
Καμμιὰ δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ τὰ πράγματα ὅπως ἀκριβῶς τὰ κάνεις ἐσύ.
Καμμιὰ δὲν μπορεῖ νὰ σκεφθῇ, νὰ ἀγγίξῃ, νὰ ἀγαπήσῃ, νὰ νοιάωῃ ὅπως ἐσύ.
Δὲν ὑπάρχει σύγκρισις μὲ τὶς ἄλλες γιατὶ ἔχεις τὰ δικά σου σπάνια χαρίσματα.
Εἶσαι μοναδική. Ἀναγνώρισέ το αὐτὸ σὰν μιὰ καινούρια ἀλήθεια γιὰ τὸν ἑαυτό σου καὶ πολὺ σύντομα θὰ δῆς ὅτι θὰ ἀρχίση νὰ μεταμορφώνεται ὁ κόσμος σου καὶ ἡ ἐμφάνισίς σου.

Εἶναι ὑπέροχο νὰ εἶσαι ἡ μοναδική, ἡ ξεχωριστὴ γυναῖκα ποὺ προορίστηκες γιὰ νὰ εἶσαι…

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 64 times, 1 visits today)
One thought on “Εἶναι ὑπέροχο νὰ εἶσαι γυναῖκα….!!!

Leave a Reply