Ἀνάσα βαθειά…

Ἀνάσα βαθειά...Νὰ παίρνῳ στὰ δύσκολα…

Ἀνάσα βαθειά…
Νὰ παίρνῳ καὶ στὰ εὔκολα…

Ἀνάσα βαθειά…
Νὰ παίρνῳ κάθε φορὰ ποὺ αἰσθάνομαι τὴν ζωή…

Ἀνάσα βαθειά…
Νὰ παίρνῳ κι ὅταν ἀμφιβάλλῳ…

Ἀνάσα βαθειά…
Νὰ παίρνῳ κι ὅταν ὀνειροδομῷ…

Ἀνάσα βαθειά…
Νὰ παίρνῳ κι ὅταν ἀπογοητεύομαι…

Διότι μὲ τὴν βαθειὰ ἀνάσα γεμίζουν οἱ πνεύμονές μου ὀξυγόνο… Ἡ σκέψις μου καθαρίζει…
Τὸ πνεῦμα μου γίνεται διαυγέστερο…
Καὶ τελικῶς καταλήγει ἡ χαρὰ νὰ ποτίζῃ κάθε μου κύτταρο καὶ ἡ θλίψις νὰ μειώνεται…
Ὁ πόνος νὰ γίνεται πιὸ ὑποφερτὸς καὶ ἡ ζωὴ πιὸ πραγματική…
Τὰ ὀνειροδομήματα πιὸ κοντά μου καὶ ἡ ἀπογοήτευσις κάτι περαστικό…

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply