Τὸ …ἰδανικόν!!!

Τὸ ...ἰδανικό!!!Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν μέσα στὸν νοῦ τους μιὰ εἰκόνα μὲ αὐτό ποὺ θεωροῦν ἰδανικό.

Ἐρωτεύονται ὅταν ἰκανοποιεῖται αὐτὴ ἡ εἰκόνα ποὺ ἔχουν φτιάξει μέσα τους.

Ὡς ἕναν βαθμὸ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἐπενδύουν τὴν ἀγάπη σὲ εἰκόνες.
Κουβαλοῦν αὐτὲς τὶς εἰκόνες μέσα τους μέχρι νὰ βροῦν τὸ ταίρι τους στὸν ἐξωτερικὸ κόσμο.

Ἔτσι ψάχνουν γιὰ κάποιόν ποὺ νὰ ἀντανακλᾷ αὐτὲς τὶς εἰκόνες τοῦ ἑαυτοῦ τους, ἡ κάποιον ποὺ θὰ τὶς ἐπιδιορθώσῃ…

Σούσουλα Γιῶτα

φωτογραφία

(Visited 33 times, 1 visits today)
Leave a Reply