Γεμίσαμε καραγκιόζηδες μέσα κι ἔξω…

 Ὁ Γάλλος πρωθυπουργὸς ζητᾶ πάλι κατάλογο μὲ μεταρρυθμίσεις.
Πλάκα πλάκα, μᾶς τὰ ‘χουν κάνει τσουρέκια οἱ ἀστεῖοι τύποι. Δὲν εἶναι ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἀπολογηθοῦμε. Εἶναι τὸ σὲ ποιὸν πρέπει νὰ ἀπολογηθοῦμε.Γεμίσαμε καραγκιόζηδες μέσα κι ἔξω...

Ἐπειδὴ ὅσοι μᾶς τὴν πέφτουν σήμερα ὀφείλουν πρῶτοι αὐτοὶ νὰ μᾶς δόσουν ἕναν κατάλογο, στὸν ὁποῖο θὰ παρατίθενται ἀναλυτικὰ ὅλα αὐτά ποὺ ἤλεγξε καὶ ἐνέκρινε ἡ Τροϊκά «τους», πέντε χρόνια τώρα. Ὅλα αὐτὰ ποὺ οἱ ἴδιοι δέχτηκαν πρόθυμα καὶ «ὀρθολογιστικά» ὡς γεγενημένα καὶ τετελεσμένα, καὶ μὲ βάση τὰ ὁποῖα ἔστειλαν χουβαρντάδικα τὰ λεφτα καὶ τὰ συγχαρητήρια στοὺς μαυρογυαλούρους, στέλνοντας ταυτόχρονα σὲ ἐμᾶς τὸν λογαριασμό.
Διότι ἡ ἀποτελεσματικότητα τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων εἶναι πλέον καὶ τὸ μετρο τῆς δικῆς τοὺς ἀποτελεσματικότητας. Καὶ ἡ τιμιότητά τους μέτρο καὶ τῆς δικῆς τους τιμιότητας.
Ὑπὸ αὐτὴν τὴν ἔννοια θὰ ἠταν πιὸ σοβαρό, ἀντὶ νὰ μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο νὰ βγάλουν τὸν σκασμὸ καὶ νὰ κυττάξουν νὰ βροῦν μιὰ ἀνθεκτική, πραγματικὴ λύση.
Γεμίσαμε καραγκιόζηδες, μέσα καὶ ἔξω.
Ἐπεὶ δὴ τὸ κείμενον ἦταν ἀτονικό, πολυτονίστηκε.
(Visited 56 times, 1 visits today)
Leave a Reply