Ἐμεῖς ἀποφασίζουμε ἐὰν θὰ ἔχουμε ἀγάπη στὴν ζωή μας…

Ἐμεῖς ἀποφασίζουμε ἐὰν θὰ ἔχουμε ἀγάπη στὴν ζωή μας...Ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη ξεκινάει ἀπὸ μέσα μας.
Ἡ αὐτοεκτίμησις εἶναι ἐκείνη ποὺ τῆς δίνει τὴν ἄδεια νὰ ῥέῃ ἀπὸ μέσα πρὸς τὰ ἔξω.

Γιὰ νὰ ἀποκαλυφθῇ καὶ νὰ βγῇ ἔξω στὸ φῶς θὰ πρέπη νὰ ἁπαλλαγῇ ἀπὸ τὰ στρώματα τοῦ θυμοῦ, τοῦ φόβου καὶ τοῦ ἐγωισμοῦ ποὺ τὴν καλύπτουν σὰν ἔνα παλαιὸ βερνίκι.
Ἐκεῖνος ποὺ ἀναζητᾶ ἀπεγνωσμένα τὴν ἀγάπη μοιάζει μὲ ἐκεῖνον ποὺ κολυμπᾶ στὸν ὠκεανὸ καὶ πεθαίνει ἀπὸ τὴν δίψα.

Ἡ ζωὴ μπορεῖ νὰ φαίνεται ἐξαιρετικὰ στερημένη ἀπὸ ἀγάπη….
Στὴν πραγματικότητα ὅμως δὲν εἶναι ὁ κόσμος ἐκεῖ ἔξω ποὺ μᾶς τὴν στερεῖ ἀλλὰ ὁ τρόπος ποὺ κυττάζουμε ἐμεὶς αὐτὸ τὸν κόσμο.

Δὲν ὑπάρχουν ἄνθρωποι δίχως ἀγάπη ἀλλὰ μόνον ἄνθρωποι ποὺ φοβοῦνται νὰ νοιώσουν τὴν δύναμή της…

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 33 times, 1 visits today)




One thought on “Ἐμεῖς ἀποφασίζουμε ἐὰν θὰ ἔχουμε ἀγάπη στὴν ζωή μας…

Leave a Reply