Συῤῥίκνωσις;

Συῤῥίκνωσις;Αὐτό δέν αἰσθανόμεθα ὄλοι μας πώς μᾶς συμβαίνει;
Αὐτό δέν πασχίζουμε νά ἀντιμετωπίσουμε;
Αὐτό δέν εἶναι πού μᾶς …κατέστρεψε τίς ζωές;

Ἔτσι φαίνεται νὰ ἰσχύῃ. Ἔτσι μᾶλλον συμβαίνει κι ἐμεῖς πρέπει νὰ κάνουμε κάτι. Πρέπει νὰ ἀντιδράσουμε ἤ νὰ προσαρμοσθοῦμε.
Τὸ …«ἀσφαλές» εἶναι νὰ προσαρμοσθοῦμε. Τὸ τολμηρό, καὶ ἴσως μοναδικός μας δρόμος, εἶναι νὰ ἀντιδράσουμε.

Νὰ συῤῥικνωθοῦμε λοιπόν. Νὰ μειώσουμε τὸν χῶρο ποὺ καταλαμβάναμε καὶ νὰ ἀλλάξουμε τὶς συνήθειές μας, τὰ ὄνειρά μας…
Ἀλλὰ αὐτὸ πονᾶ… Μᾶς ξεβολεύει… Μᾶς κάνει νὰ θέλουμε νὰ πολεμήσουμε γιὰ νὰ ἀνακόψουμε τὴν πορεία τῶν ἐξελίξεων, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν μποροῦμε, ἤ ὄχι…
Ἀλλὰ δὲν ξέρουμε τὸ πῶς…

Κι ἔφθασε ἡ στιγμή, ἐπὶ τέλους, νὰ ἀρχίσουμε νὰ παραδειγματιζόμεθα ἀπὸ τὴν οἰκονομία τῆς Φύσεως. Ἀλλὰ κι ἀπὸ τὴν ἀγελαία συμπεριφορά της. Ὅπως ἐπίσης κι ἀπὸ τὴν δική μας ἀνάγκη νὰ ἐπιβιώσουμε.
Καὶ συνδυάσοντας ὅλα αὐτά, ἔως τῆς στιγμῆς ποὺ θὰ κληθοῦμε νὰ πολεμήσουμε μὲ ἄλλα ὅπλα τὸν δυνάστη μας, καλὸ εἶναι νὰ συῤῥικνωθοῦμε. Θὰ μᾶς βοηθήση νὰ δυναμώσουμε, νὰ ἐπαναπροσδιορίσουμε τοὺς στόχους μας καὶ νὰ καθαρογράψουμε τὴν στρατηγική μας.

Μποροῦμε…

Φιλονόη

Υ.Γ. Σαφῶς καὶ δὲν παύουμε τοὺς ἀγῶνες μας. Ἁπλῶς μόνον προσαρμόζουμε καὶ προσαρμζόμαστε διαρκῶς, πρὸ κειμένου νὰ μάθουμε… Νὰ μάθουμε… Ἔχουμε πολλὰ ἀκόμη νὰ μάθουμε…

φωτογραφία

(Visited 48 times, 1 visits today)
One thought on “Συῤῥίκνωσις;

Leave a Reply