Κι ἀπό μέσα;

Κι ἀπό μέσα;Πῶς εἶναι τό ἀπό μέσα μας;
Εἶναι αὐτό πού βλέπουμε ἤ μήπως ἕνας …κουμπαράς, σάν ὅλους τους ἄλλους;
Εἴμαστε πράγματι αὐτό πού δείχνουμε;
Ἤ εἴμαστε μόνον αὐτό πού θέλουν οἱ ἄλλοι νά βλέπουν ἐπάνω μας;
Εἴμαστε τελικῶς πραγματικοί ἄνθρωποι ἤ εἴμαστε …χωματερές;

Χάσαμε πολλὰ ἀπὸ τότε ποὺ μάθαμε νὰ κρυβόμαστε…
Χάσαμε τὴν ζωή μας… Χάσαμε την χαρά μας… Χάσαμε τὴν ἐλευθερία μας…
Καὶ φθάνει ἡ ὥρα πιά, σιγὰ σιγά, νὰ ξεκινήσουμε νὰ μᾶς γνωρίζουμε, νὰ πετᾶμε τὰ περιττὰ καὶ νὰ ἀναδεικνύουμε τὰ ἀληθῆ.
Νὰ ἀφήσουμε τὴν …λίθινή μας φύσιν πίσω μας καὶ νὰ πολλαπλασιάσουμε τὸ χρυσᾶφι τῆς καρδιᾶς μας…
Νὰ κτίσουμε ἕναν νέον τρόπο ἐπικοινωνίας μὲ τὸ περιβάλλον μας καὶ νὰ γίνουμε αὐτὸ ποὺ θέλουμε ΕΜΕΙΣ νὰ βλέπουμε στὸν ἑαυτόν μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply