Μᾶς προέκυψαν …θεοῦσες!!!

Εκτέλεσαν συμβόλαια θανάτου πάσης φύσεως…
Αλλά πλέον έγιναν θεούσες.Μᾶς προέκυψαν ...θεοῦσες!!!

Σίγμα

(Visited 40 times, 1 visits today)
Leave a Reply