Ἡ πέτρα στὰ χέρια τοῦ ἀνθρώπου

Ἡ πέτρα ἄλλαζε συνέχεια μορφὴ στὰ χέρια τῶν ἀνθρώπων. Ἀπὸ ὅπλο ἔγινε λατρεία, βοηθὸς, ἀκούραστος συνοδοιπόρος τῶν προγόνων, στὰ χρονικὰ μονοπάτια ποὺ ἐμεῖς ὀνομάζουμε «Περιόδους». Ἡ πέτρα στὰ χέρια τοῦ ἀνθρώπου

Τὸ μαρμάρινο νεολιθικὸ κύπελλο ἀπὸ τὶς Κυκλάδες, χρονολογεῖται μεταξὺ 3200-2800 π.Χ. καὶ ἔχει τὸ τυπικὸ κυκλαδίτικο ψηλό, κωνικὸ σῶμα, ἐπίπεδη βάση, καὶ δύο διάτρητες ἀποφύσεις ἀπὸ τὶς ὁποῖες πιθανότατα κρεμόταν μὲ κορδόνι. Οἱ διαστάσεις τοῦ εἶναι 15,6 χ 12,4 ἑκ.
Βρίσκεται στὸ J. Paul Getty Museum

Χλόη

Marble beaker, Cyclades, Greece. About 3200-2800 B.C.
Dimensions: 15.6 x 12.4 cm (6 1/8 x 4 7/8 in.)
This is a typical Cycladic beaker, with a tall, tapering body, a flat bottom, and two pierced lugs on the body. Cords strung through the pierced lugs would have suspended the vessel, which would probably have held liquids such as water or wine.

Currently on view at: Getty Villa, Gallery 217, Neolithic and Bronze Age Arts
© J. Paul Getty Trust

(Visited 47 times, 1 visits today)
Leave a Reply