Ποιός θά κεράση λευτεριά;

Ποιός θά κεράση λευτεριά;Στὰ ἐθνικά μας τὰ ποτά,
προστέθηκε ἄλλο ἕνα,
κοκτέηλ καημοῦ μὲ δάκρυα,
καὶ ὄνειρα χαμένα.

Πόση ντροπή ν’ ἀντέξουνε
οἱ ἁπλοῖ θνητοί στήν χώρα,
ντροπὴ καμμιὰ δὲν νοιώθουνε
οἱ κυβερνῶντες τώρα.

Μὲ κάποιο δηλητήριο
μᾶς ἔχουν φαρμακώσει,
αὐτὸ ποὺ ξέρει νὰ κτυπᾷ
ψυχή, καρδιὰ καὶ γνώση.

Ἀλύτρωτη πατρίδα μας
καὶ ἁλυσοδεμένη
κύττα ψηλὰ στὸν οὐρανὸ
τὶ γράφει ἡ εἱμαρμένη.

Δῶσε κουράγιο στὶς γενιὲς
αὐτές ποὺ ζοῦνε τώρα,
θάρρος νὰ δόσῃς μπόλικο
νὰ διώξουνε τὴν μπόρα.

Ἀνέκαθεν πολέμαγες
γιὰ ὅ,τι εἶχε ἀξία,
γιὰ ἀρετὲς πνευματικὲς
καὶ γιὰ ἐλευθερία.

Δὲν εἶναι πὼς κιοτέψανε
σήμερα τὰ παιδιά σου,
μὰ τὸ φαρμάκι τοῦ ὀχτροῦ
πολὺ στὰ σωθικά σου.

Εἶναι αὐτὸ ποὺ πλάνεψε
μὲ δόλιες κατακτήσεις,
τρανῶν ἀνθρώπων καὶ ἁπλῶν
βαρειὰ τὶς συνειδήσεις.

Κατέχεις το τὸ ἀντίδοτο,
δὲν τὸ πωλοῦν ἐμπόροι,
μὰ εἶναι…, στὸ εἶναι μέσα μας
τῆς λευτεριᾶς οἱ σπόροι!

Μολόγησε τὸ νὰ χαρῇς,
μήπως καὶ θυμηθοῦνε,
πῶς εἲν’ ἐλεύθερα νὰ ζοῦν
καὶ πῶς νὰ ἀγαποῦνε.

Γιῶργος Ἀρκὰς (Δουζένης)
29-10-2014, 09.33′
(ἐπὶ τοῦ «πιεστηρίου»)
Ἑνότητα – Ἀνάλγητοι χρόνοι
Συλλογὴ «Ἄνθρωπος»

φωτογραφία

(Visited 53 times, 1 visits today)
Leave a Reply