Δὲν θὰ συναντηθοῦμε στὰ γουναράδικα…

Δὲν θὰ συναντηθοῦμε στὰ γουναράδικα...Ἔκανα ἕνα μικρὸ «ξεσκόνισμα» στὴν μνήμη μου καὶ τρόμαξα φίλε ἀλέξη.
Πάντα ἔλεγα ἀπὸ μέσα μου – ὅταν ἔγραφα γιὰ ἐσένα – πὼς ἴσως καὶ νὰ κάνω ἔνα τραγικὸ λάθος. Πὼς ἡ ὀπτική μου (ἴσως) δὲν μποροῦσε νὰ «ἀγκαλιάσῃ» τὸ ὅραμά σου. Πὼς εἶμαι ἔνας ἐμπαθὴς ταλαίπωρος τοῦ παρελθόντος καὶ βλέπω τὰ ἄσπρα μαῦρα καὶ τὰ κόκκινα ῥοζέ.

Ἔκανα λοιπὸν ἔνα μικρὸ «ξεσκόνισμα» καὶ τρόμαξα! Θέσεις ποὺ ἀνατράπηκαν σὲ διάστημα ἡμερῶν! ὑποσχέσεις ποὺ κολλοῦσαν ἀνάλογα μὲ τὴν στιγμή! προφίλ ποὺ ἀλλάζει κατὰ τὸ δοκοῦν… καὶ μιὰ μαυρίλα κάτω ἀπὸ τὴν ἐλπίδα στὰ τελάρα ποὺ πουλᾶς ἐσὺ καὶ τὸ πεινασμένο ἀσκέρι σου μὲ τρόπο σοκαριστικό!

Ξέρεις …
Αὐτὸν τὸν τρόπο ποὺ σὲ κάνει νὰ μὴν διακρίνῃς τὸν ἐχθρό σου…
Κι αὐτὸ τὸ ἔχω ξαναπεράσει φίλε ἀλέξη…
Εἶναι ἡ γνωστὴ «συνταγὴ λαλιώτη»… τοῦ ἑνὸς τῆς τριανδρίας  «παπανδρέου – γεννηματᾶ – λαλιώτη», ποὺ ἔστειλαν τὴν Πατρίδα στὴν κόλαση καὶ τοὺς αὐτόχθονες ἰθαγενεῖς στὸν κομματικό σου μπερντέ…
Σὲ βλέπω, σὲ ἀκούω, σὲ μελετάω καὶ εἶναι σὰν νὰ ζῶ τὸ ἴδιο ἔργο δύο φορές!
Καὶ ἡ πορεία προκαθορισμένη…
Πρὸς τὸν ὄλεθρο καὶ τὴν καταστροφή…

Στην «διὰ τῆς λαϊκῆς ἐντολῆς» τοῦ λοβοτομημένου ἐκλογικοῦ σου σώματος, τελικοῦ διαμελισμοῦ τῆς Χώρας…
Ναὶ φίλε ἀλέξη …
Ὁ σημίτης, ὁ γιωργάκης, ὁ κωστάκης, ὁ βαγγελάκης, ὁ ἀντωνάκης ἔκαναν τὰ πάντα νὰ ὑποτάξουν τὴν Χώρα καὶ νὰ ὑποθηκεύσουν τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν της…
Ὅμως ἤταν δεδηλωμένοι «ἐχθροί» τῆς Πατρίδος… τοὺς ἤξερα … φυλαγόμουν…
Ἐσὺ ὅμως εἶσαι ὁ Δούρειος Ἵππος της!
Εἶσαι αὐτὸς ποὺ θὰ δόση τὴν χαριστικὴ βολή!
Εἶσαι αὐτὸς ποὺ θὰ κάνη ἕναν λαὸ νὰ μὴν ξαναελπίσῃ ποτὲ καὶ σὲ τίποτα!
Εἶσαι αὐτὸς ποὺ θὰ πουλήσης στὸν διάβολο ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει γιὰ νὰ πουληθῇ!

Ἀπὸ τὸν Τσε στὸν Ντράγκι…
Ἀπὸ τὴν Κουμουνδούρου στὸ ἵδρυμα Ambrosetti…
Ἀπὸ τὴν ἀπιστία στὸ Ἅγιο Ὅρος…
Ἀπὸ τὸ Ἅγιο ὅρος στὸ Βατικανό…
Ἀπὸ τὸ Βατικανὸ στὸ Παλέρμο…
Ἀπὸ τὸ Παλέρμο στὸ Παρίσι…
Ἀπὸ τὸ Παρίσι στην ΕΡΤ…
Ἀπὸ τὴν ΕΡΤ στὸ Γενικὸ Κρατικό…
Καὶ ἀπὸ τὸ Γενικὸ Κρατικὸ στὴν ἐντατικὴ ὅλη ἡ Χώρα… μαζύ σου!
Καὶ πάντως – καὶ πάντα – μακρυὰ ἀπὸ τὰ γεγονότα ποὺ συγκλόνιζαν καὶ συγκλονίζουν τὴν Χώρα…
Λὲς καὶ εἶχες προκαθορισμένα ῥαντεβοῦ ἀπουσίας…
Ἔδω χαμὸς … καὶ σὺ στὶς λέσχες…
Γιὰ νὰ μὴν προκαλέσῃς μὲ τὴν παρουσία σου σὲ μέρη φωτιά…
Σὲ μέρη ποὺ δυσαρεστοῦν τοὺς ἐντολείς σου…
Γιατὶ εἶσαι ἔνας συνεπὴς ἐντολοδόχος φίλε μου ἀλέξη …
Ὅπως τὸ εἴδωλό σου ἀνδρέας παπανδρέου…
Ὅπως καὶ ὁ «μυστικός» δάσκαλός σου κώστας λαλιώτης …
Συνεπὴς ἐντολοδόχος καὶ ἄλλος ἔνας προδότης τοὺς Ἔθνους!
….καὶ σίγουρα δὲν θὰ συναντηθοῦμέ ποτὲ στὰ γουναράδικα…

Χάρης Καφετζόπουλος

(Visited 76 times, 1 visits today)
Leave a Reply