Οἱ καταθέσεις …πετοῦν ἀλλὰ τὰ ΜΜΕ ἔχουν μεγάλες οἰκονομικὲς ἀνέσεις!!!

Η κυβέρνηση έχει συνεχώς απώλειες λόγω Μνημονίου…
Ο κόσμος δεν έχει πρόσβαση στις οικονομίες του…
…αλλά η ροή χρήματος από τις τράπεζες στα ΜΜΕ συνεχίζεται απρόσκοπτα. Οἱ καταθέσεις ...πετοῦν ἀλλὰ τὰ ΜΜΕ ἔχουν μεγάλες οἰκονομικὲς ἀνέσεις!!!

Οἱ καταθέσεις ...πετοῦν ἀλλὰ τὰ ΜΜΕ ἔχουν μεγάλες οἰκονομικὲς ἀνέσεις!!!2Τα λεφτά των καταθετών δεν μπορούν να τα επιστρέψουν,  αλλά εκατομμύρια για τα μνημονιακά ΜΜΕ έχουν πάντα άφθονα, καθ’ όλη την διάρκεια της καταιγίδας Μνημονίων.

Σίγμα

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply