Οἱ …«ἐπαναστάτες» τοῦ κ@λου!!!

Οἱ ...«ἐπαναστάτες» τοῦ κ@λου!!!Γιὰ νὰ μὴν πῶ καὶ τοῦ …αἰδοίου!!!
Διότι περὶ αὐτῶν πρόκειται, στὴν πραγματικότητα.

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν ἔγραφα γιὰ τὸ ποιοί, πότε, ποῦ, πόσοι, γιατί, μὲ ποιὰν …«αἰτιολογία» νεοδήμιοι μᾶς ξεπωλοῦν, πάντα χάριν τῆς …«σωτηρίας μας», κατὰ πῶς μᾶς λέγουν, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα χάριν τῆς καλῆς εἰκόνας ποὺ θέλουν νὰ ἀποδεικνύουν στὰ ἀφεντικά τους, καθημερινῶς.
Ὑποτελῆ καθάρματα… Σκουπίδια ἄνευ συνειδήσεως…
Κουδουνίστρες… Κυριολεκτικῶς…

Οἱ 229 (κι ὄχι μόνον) ἐθνοπροδότες.

Ἔγραφα λοιπόν, γιὰ παράδειγμα, στὶς 17 Ἰουλίου 2015:

Δῆλαδὴ:

γνωρίζουν ὅλοι τὰ ἐξῆς:

 • Ἡ βουλὴ ΔΕΝ λειτουργεῖ μὲ λιγοτέρους ἀπὸ 300 βουλευτές. Ἐὰν ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς παραιτηθῇ, τότε αὐτομάτως ἡ βουλὴ ἀκυρώνεται, ἐφ΄ ὅσον δὲν βρεθῇ ἀντικαταστάτης.
  Εἴδατε ἐσεῖς κάποιο κόμμα, πρό ψηφίσεως μνημονίων, νά παραιτηθῇ;;; Ἐγὼ ὄχι. Γιὰ αὐτὸ καὶ μόνον εἶναι ΟΛΟΙ προδότες.
  (Παράδειγμα τέτοιου εἴδους εἶναι ἡ Ἄννα Βαγενᾶ, ποὺ ἔσπευσε νὰ ἀντικαταστήσῃ παραιτηθέντες συναδέλφους της!!!)
 • Οἱ διαδηλώσεις ΔΕΝ ἔγιναν. Ὅταν κοτζὰμ Τσίπρας βγαίνει καὶ δηλώνει πὼς «δὲν θὰ βγάλουμε τὸν κόσμο στοὺς δρόμους» εἶναι ἀπὸ μόνον του ἀπόδειξις τοῦ τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει. Μᾶς ἔχουν ξεπουλήσει κι ἐμεῖς ἀκόμη ἐλπίζουμε.
  Ἡ βουλὴ ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ΜΑΤ ἔχει καὶ τὰ ΚΝΑΤ γιὰ προστασία. Στὰ ΚΝΑΤ εἶναι καὶ τὸ ΠΑΜΕ, ποὺ κάποιοι, ἀκόμη, θεωροῦν ὡς μέσον …ἀντιστάσεως καὶ ἐπαναστάσεως.
 • Ἐὰν ΜΟΝΟΝ τριάντα (30) βουλευτὲς προτείνουν τὴν παραπομπή, ἤ τὸν ἔλεγχο, ἤ τὴν ἐξαίρεσιν πρωθυπουργοῦ, τότε αὐτομάτως μποροῦν νὰ τὸν παραπέμψουν.
  Ποιούς βουλευτές εἴδαμε νά τό κάνουν αὐτό;;;

Ἐάν βγοῦμε ἀπό τό εὐρῶ θά καταῤῥεύση τό παγκόσμιον χρηματοοικονομικόν σύστημα;

Παρ’ ὅλα αὐτά, κι ἀκριβῶς γιὰ ὅλα αὐτά, ΔΕΝ ἔχουμε παραιτήσεις ἀλλὰ …μαγειρέματα.
Καὶ σαφῶς ἄτομα, ποὺ ἀνήκουν σὲ κόμματα, ΔΕΝ θὰ μποροῦσαν εὔκολα νὰ παραιτηθοῦν, διότι πίσω τους προσμένουν ἄλλα, ξεπουλημένα τομάρια, γιὰ νὰ τὰ ἀντικαταστήσουν.
Τί γίνεται ὅμως μέ τά ἴδια τά κόμματα;
Ἐφ΄ ὅσον χρυσῆ αὐγή καί κκε ΔΕΝ ἔχουν παραιτηθεῖ, τί δηλώνει αὐτό;
Τίποτα περισσότερο ἀπὸ τὴν συμμετοχή τους στὴν συμμορία τῶν 300  μὲ ἀπόλυτον συνείδησιν!!!

Οἱ 251 ψηφίσαντες τῆς συμμορίας τῶν 300 ποὺ ἔγιναν …223!!!

Νά πιαστῶ μέ ὀνόματα λοιπόν;
Θὰ πιαστῶ …ἀκροθιγῶς.
Θὰ ἀναφερθῶ, γιὰ παράδειγμα, στὸν Κουρουμπλῆ, ποὺ ἄν κι ἐψήφισε τὸ α΄ μνημόνιον, τὸ ἀπολύτως ἀντισυνταγματικόν, τώρα, ὡς …«ἐπαναστάτης» ἔρχεται ἐκ τῶν …«ἀριστερῶν» γιὰ νὰ ψηφίσῃ ΚΑΙ τὸ τρίτον μνημόνιον.
Στὸ δεύτερο μνημόνιον εἶχε λάβη ἐντολὲς νὰ πάῃ πρὸς τὰ …«ἀριστερά», πρὸ κειμένου νὰ παραμένῃ …ἔφεδρος!!!

Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἔκαναν κι ἄλλα ἄθλια κουδουνισμένα ὅπως ἡ Τζάκρη ποὺ ΚΑΙ στὰ τρία μνημόνια ἦταν ἐκεῖ, ἐψήφιζε καὶ μᾶς κουνοῦσε, …«ἐπαναστατικά» τὸ δάκτυλο, ἐνημερώνοντάς μας οὐσιαστικῶς, γιὰ τὴν πραγματικότητα ποὺ ΔΕΝ θέλουμε νὰ γνωρίζουμε καὶ λέγεται «δημοκρατία ΤΟΥΣ»!!!
(Ναί, κάθε εἴδους δημοκρατία ΤΟΥΣ εἶναι τῆς αὐτῆς μορφῆς καὶ λογικῆς!!!)
Τὰ ἴδια ἀκριβῶς ἔκανε κι ὁ Νικολόπουλος τῆς ΝουΔουλάρας. Στὸ δεύτερο καὶ στὸ τρῖτο μνημόνιον στρώθηκε στὰ …τέσσερα, ὑφαίνοντας χαλί: τὸ ΑΝΕΛόχαλο!!!

Μὰ ἕνα πρόσωπο, ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ ἀνθελλήνιστα καθάρματα, χρήζει ἰδιαιτέρας προσοχῆς.
Όνομάζεται Ἄννα Βαγενᾶ.
Εἶναι αὐτὴ ποὺ τὰ …«ἔχωσε» στὸ GAPατο, ἀλλὰ ποὺ γιὰ λόγους …«ἀνθρωπισμοῦ», «ἀξιοπρεπείας» μὰ καὶ …μπατριωτισμοῦ χώθηκε στὸν τΣΥΡΙΖΑ. Κι ἐκεῖ ποὺ ΔΕΝ ἤθελε μνημόνια, τώρα τρέχει, λόγῳ …«ἀνάγκης» καὶ κοψίματος τῶν ἀφεντικῶν τους, νὰ προστατεύσῃ τὰ ΔΙΚΑ τους συμφέροντα, ψηφίζοντας φυσικὰ ΝΑΙ σὲ ὅλα!!!
(Εἴδατε ἀδέλφια πόσο σημαντικό εἶναι, σέ ἕνα βιογραφικό, τό θεατρικό σανίδι;
Ἐνᾦ ἐμεῖς; Μόνον νὰ …χειροκροτοῦμε μάθαμε!!!)

Κι ὄχι τίποτ΄  ἄλλο…
Μὰ πρὸ ἐτῶν, ὡς ἄλλος …προφήτης, ὁ σύζυγός της κυκλοφοροῦσε αὐτό:

 

Λὲς καὶ …ἤξερε!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Νὰ προσέχουμε ΜΟΝΟΝ αὐτὰ ποὺ κάνουν καὶ οὐδέποτε αὐτὰ ποὺ λέν. Πᾶρτε παράδειγμα ΝΑΙΝΑΙκου:

φωτογραφία

(Visited 41 times, 1 visits today)
Leave a Reply