Διαρκῶς αὐξάνεται ὁ ἀριθμὸς τῶν πολιτῶν ποὺ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ νὰ πληρώσουν φόρους.

Τὸν Αὔγουστο τοῦ 2014 2.500.000 πολῖτες ἀδυνατοῦσαν νὰ πληρώσουν τοὺς φόρους…Διαρκῶς αὐξάνεται ὁ ἀριθμὸς τῶν πολιτῶν ποὺ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ νὰ πληρώσουν φόρους.2

πηγή

Τὸν Νοέμβριο τοῦ 2014 3.300.000 πολῖτες ἀδυνατοῦσαν νὰ πληρώσουν τοὺς φόρους…

Διαρκῶς αὐξάνεται ὁ ἀριθμὸς τῶν πολιτῶν ποὺ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ νὰ πληρώσουν φόρους.1

Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2015 ἡ ὑπουργὸς «τέλος στὸ χαράτσι-κλείσιμο τοῦ ΤΑΙΠΕΔ» μᾶς συνιστοῦσε νὰ πληρώσουμε τοὺς φόρους, ἀκόμη κι ἐὰν ΔΕΝ μπορούσαμε, διότι θὰ μᾶς …τιμωροῦσε, τὴν στιγμὴ ποὺ οὐσιαστικῶς ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ τοὺς παρανόμους μνημονιακοὺς κι ἀντισυνταγματικοὺς φόρους, μὲ τὴν σύστασιν τῶν 100 δόσεων, ἐφ’ ὅσον ὅποιος ἔμπαινε στὴν σχετικὴ ῥύθμισιν ἀπεδέχετο τὴν παρανομία ἐμμέσως.

Διαρκῶς αὐξάνεται ὁ ἀριθμὸς τῶν πολιτῶν ποὺ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ νὰ πληρώσουν φόρους.5

καθημερινή

Διαρκῶς αὐξάνεται ὁ ἀριθμὸς τῶν πολιτῶν ποὺ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ νὰ πληρώσουν φόρους.6

πηγή

Διαρκῶς αὐξάνεται ὁ ἀριθμὸς τῶν πολιτῶν ποὺ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ νὰ πληρώσουν φόρους.4

τὰ νέα

Τὸν Μάρτιο τοῦ 2015 4.000.000 ἀδυνατοῦσαν νὰ πληρώσουν τοὺς φόρους…Διαρκῶς αὐξάνεται ὁ ἀριθμὸς τῶν πολιτῶν ποὺ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ νὰ πληρώσουν φόρους.3

πρῶτο θέμα

Καὶ ἡ λεηλασία ἐξακολουθεῖ.
Οἱ τοκογλύφοι μὲ τὰ διορισμένα τους τσιράκια, τὰ τῆς βο(υ)λῆς τους, ἀπαιτοῦν ὅλο καὶ περισσότερο αἷμα.
Δικό μας αἷμα…

Γιατί; Μήπως τούς ἔλειψε τό χρῆμα;
Ἤ μήπως εἶναι τόσο ἀχόρταγοι;

 Ἡ ἀπάντησις λέγεται: «ἀπόλυτος δουλοποίησις πληθυσμῶν» καὶ χρησιμοποιεῖται τὸ χρῆμα ὡς μέσον, παγκοσμίως, γιὰ αὐτὴν τὴν δουλοποίησιν.
Ὅταν ὅλοι οἱ πληθυσμοί, σὲ ὅλην τὴν ὑφήλιον, θὰ ἔχουν δεθεῖ, ποιός θά ἀντέχη ἤ θά τολμᾶ νά ἀμφισβητήσῃ τούς φερομένους ὡς κρατοῦντες;

Φιλονόη

(Visited 145 times, 1 visits today)
Leave a Reply