Ἀσφαλιστικὰ μέτρα κατὰ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης γιὰ τὴν Τράπεζα Ἀνατολῆς!

Ἀσφαλιστικὰ μέτρα κατὰ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης γιὰ τὴν Τράπεζα Ἀνατολῆς!1Του Ελευθέριου Ρήνου

Το Banquedorient.org καλεί σε συστράτευση και άμεση κινητοποίηση όλους τους κατόχους μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής, που θέλουν να εξασφαλίσουν τα συμφέροντά τους κατά της Εθνικής Τραπέζης.

Για την 21η Οκτωβρίου 2015 είναι προγραμματισμένη η εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων επιδείξεως εγγράφων κατά της Εθνικής Τραπέζαη στο μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά την κατάθεση σχετικής αιτήσεως από είκοσι κατόχους μετοχών της Τραπέζης της Ανατολής. Πρόκειται για μια ακόμη νομική κίνηση στην πολυετή διαμάχη όσων διατηρούν μετοχές της παλαιάς αυτής τράπεζας και διεκδικούν αποζημιώσεις έως σήμερα από την ΕΤΕ.

Η νέα αυτή δικαστική διαμάχη γίνεται στο πλαίσιο πολλαπλών ενεργειών, που είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε θα ακολουθήσουν μέσα στους επομένους μήνες. Οι κάτοχοι των μετοχών αυτών ζητούν από την Εθνική Τράπεζα επουσιώδη έγγραφα, τα οποία θεωρούν ότι μέχρι σήμερα τους αποκρύπτει. Είναι άξιο αναφοράς το γεγονός ότι από τον Μάιο 2015 έως σήμερα, δηλαδή στις τελευταίες 120 ημέρες, έχουν ανταλλαγεί με την τράπεζα περισσότερες από πενήντα (50) εξώδικες δηλώσεις. Οι μέτοχοι ισχυρίζονται πως η τράπεζα κωλυσιεργεί και τους εμπαίζει, και για αυτό προχώρησαν στην κατάθεση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων επιδείξεως των εγγράφων που ζητούσαν εδώ και καιρό.

 

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον δικηγόρο κ. Ιωάννη Καραμιχάλη, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση «η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη και πλέον η νομική ομάδα που ασχολείται με το θέμα έχει εστιάσει στην πραγματική ουσία των νομικών διεκδικήσεων, κάτι που σίγουρα θα φέρει σε δύσκολη θέση την αντίδικο Εθνική Τράπεζα. Δεν πρόκειται για μια εύκολη υπόθεση που λύνεται σε ένα βράδυ. Το μέγεθος της τράπεζας είναι τέτοιο που οι κινήσεις που σχεδιάζονται εκτελούνται με προσοχή και προγραμματισμό. Την συγκεκριμένη σειρά νομικών ενεργειών την ετοιμάζουμε από τον Νοέμβριο του 2014, σχεδόν ένα χρόνο, κάτι που φαίνεται τόσο από το μέγεθος και την λεπτομέρεια του δικογράφου, όσο κι από τα αυστηρά επιλεγμένα αποδεικτικά στοιχεία».

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα της Ανατολής ΑΕ» ιδρύθηκε το 1904. Έδρα της τράπεζης ορίστηκε η πόλη των Αθηνών και καταστατικός σκοπός η εκτέλεση τραπεζικών εργασιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το έτος 1932 αποφασίστηκε μεταξύ της Εθνικής Τραπέζης και της Τραπέζης της Ανατολής, η συγχώνευση δι’ εξαγοράς της Τραπέζης της Ανατολής από την Εθνική Τράπεζα. Μετά την συμφωνία ανάμεσα στις τράπεζες, εξεδόθη η με αριθμό 72186/5-11-1932 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «περί συγχωνεύσεως της Τραπέζης Ανατολής μετά της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος» δια της οποίας εγκρίθηκε η συγχώνευση. Από τότε οι κάτοχοι των εγχάρτων μετοχικών τίτλων αναμένουν να πληρωθούν από την Εθνική Τράπεζα για την μεταβίβαση της περιουσίας της Τραπέζης της Ανατολής.

Στα πλαίσια της πληρωμής των μετόχων δημιουργήθηκε, αμέσως μετά την συγχώνευση, ένας αλληλόχρεος λογαριασμός, μέσα από τον οποίο έγιναν χρεώσεις και πιστώσεις για την διαδικασία της ειδικής εκκαθαρίρσεως της Τραπέζης της Ανατολής. Ο λογαριασμός αυτός ανοίχθηκε στην Εθνική Τράπεζα και ανήκει στο σύνολο των κομιστών μετοχών της Τραπέζης της Ανατολής.Ἀσφαλιστικὰ μέτρα κατὰ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης γιὰ τὴν Τράπεζα Ἀνατολῆς!2

Οι κάτοχοι μετοχών, ζήτησαν από την Εθνική Τράπεζα να τους κοινοποιήσει την κατάσταση του εν λόγω αλληλόχρεου λογαριασμού και πότε αυτός έκλεισε οριστικά. Η απάντηση της Εθνικής Τραπέζης περιορίστηκε στην άρνηση ων ισχυρισμών περί «δήθεν υποχρέωση τηρήσεως έως σήμερα από την Τράπεζά μας ενός αλληλόχρεου λογαριασμού της ειδικής εκκαθαρίσεως της Τραπέζης της Ανατολής».

Ουσιαστικά, η τράπεζα αρνήθηκε την υποχρέωση τηρήσεως ενός λογαριασμού, που ανοίχθηκε στο όνομα των κομιστών μετοχών της Τραπέζης της Ανατολής και εμφανίστηκε έκπληκτη ακόμη και για την αναφορά σε αυτόν, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι η δημιουργία και η τήρησή του προβλέπεται ρητά από την σύμβαση συγχωνεύσεως της Τραπέζης της Ανατολής με την Εθνική Τράπεζα. Όπως ρητά σημειώνεται στην σύμβαση ότι ο λογαριασμός δεν ανήκει στην Εθνική Τράπεζα, στους εκκαθαριστές ή σε κάποιον άσχετο, αλλά στους κατόχους μετοχών της Τραπέζης της Ανατολής.Ἀσφαλιστικὰ μέτρα κατὰ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης γιὰ τὴν Τράπεζα Ἀνατολῆς!3 Ἀσφαλιστικὰ μέτρα κατὰ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης γιὰ τὴν Τράπεζα Ἀνατολῆς!4

Τόσο αυτή η απάντηση της Εθνικής Τραπέζης, όσο και οι επόμενες, που λίγο ως πολύ ήταν πανομοιότυπες και φανερώνουν ότι το νομικό τμήμα της τραπέζης δεν μπορεί να απαντήσει σαφώς αν αυτός ο λογαριασμός έκλεισε και πότε, οδήγησαν στους μετόχους στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων, αφού δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μάθουν την τύχη του λογαριασμού που ανοίχθηκε στο όνομά τους.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Η κοινή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των 20 μετόχων είναι 87 σελίδες και περιγράφει με αναλυτικό τρόπο το ιστορικό της υποθέσεως, την προέλευση των μετοχών του κάθε μετόχου, τον τρόπο που βρέθηκαν στα χέρια του και προχωράει σε εκτεταμένη νομική τεκμηρίωση. Οι μέτοχοι δεν προβάλουν μόνο το έννομο συμφέρον τους από την κατοχή των τίτλων για την κοινοποίηση των εγγράφων που ζητούνε, αλλά και από το γεγονός πως υπάρχουν σε εξέλιξη δίκες, στις οποίες είναι απαραίτητα τα συγκεκριμένα έγγραφα.

Τα έγγραφα που ζητούνται από την Εθνική Τράπεζα είναι:

α) το πρωτότυπο της με αριθμό 147611/19-12-1932 συμβάσεως συγχωνεύσεως του συμβολαιογράφου Αθηνών Ι. Οικονομόπουλου, η οποία συνήφθη μεταξύ της Τραπέζης της Ανατολής και της Εθνικής Τραπέζης,

β) το πρωτότυπο του τεύχους της 10ης Οκτωβρίου 1937, της La Bourse Egyptienne του Καΐρου, στο οποίο σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα δημοσιεύθηκε η τελική κατάσταση εκκαθαρίσεως της Τραπέζης της Ανατολής της 28-12-1936 «Situation finale de la liquidation de la Banque d’ Orient, au 28 Decembre 1936»,

γ) τα συγκεντρωτικά εμπορικά βιβλία του αλληλόχρεου λογαριασμού της ειδικής εκκαθαρίσεως της Τραπέζης της Ανατολής στο σύνολό τους και να παράσχει η τράπεζα επικυρωμένα αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων, καλύπτοντας την περίοδο από 31-12-1932, είτε ως το κλείσιμο του λογαριασμού, είτε αν αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα.

δ) το απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων του αλληλόχρεου λογαριασμού της ειδικής εκκαθαρίσεως της Τραπέζης της Ανατολής, στο οποίο να φαίνεται το οποιοδήποτε νόμιμο και οριστικό κλείσιμο του συγκεκριμένου αλληλόχρεου λογαριασμού κατά το παρελθόν.

ε) τον πρωτότυπο τελικό ισολογισμό της ειδικής εκκαθαρίσεως της Τραπέζης της Ανατολής, από τον οποίο να προκύπτει η καθαρή θέση της διαλυθείσας εταιρείας, το τελικό τίμημα εξαγοράς της Τραπέζης της Ανατολής, το κατάλοιπο του αλληλόχρεου λογαριασμού και το τίμημα που οφείλεται σε κάθε μετοχικό τίτλο της Τραπέζης της Ανατολής.

Στην αίτησή τους, οι μέτοχοι ζητούν ως επαπειλούμενη ποινή για κάθε παραβίαση της αποφάσεως, 50.000 ευρώ και ποινή φυλακίσεως ενός έτους για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τραπέζης κ. Λεωνίδα Φραγκιαδάκη.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Όπως σημειώνεται στο δικόγραφο της αιτήσεως, «στις κρίσιμες στιγμές οικονομικής δυσπραγίας που ζούμε, σημαντικό ρόλο έπαιξαν τα ανώνυμα τραπεζικά ιδρύματα με τις αστοχίες, τις δράσεις τους, αλλά και την μετακύλιση του ιδιωτικού χρέους τους προς τον Ελληνικό Λαό, και θα πρέπει έστω και αργά να «παραγραφεί» η υπεροψία των τραπεζών, οι οποίες θα πρέπει να λογοδοτούν στα πλαίσια του Νόμου και να παρέχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε απαραίτητα αρχεία προς τους πολίτες, όταν αυτοί έχουν έννομο συμφέρον, δίχως να τους εμπαίζουν και να τους λοιδορούν, αφού πιθανά μόνον έτσι οι τράπεζες θα μάθουν να μην επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη, ξανά και ξανά, σε βάρος όλων μας».

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με δεδομένη την εκδίκαση της 21ης Οκτωβρίου 2015, όσοι κάτοχοι μετοχών της Τραπέζης της Ανατολής επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πρόσθετη παρέμβαση που θα κατατεθεί στα ασφαλιστικά μέτρα κατά της τραπέζης, και να ενεργοποιήσουν στην πράξη τα δικαιώματά τους από την κατοχή των τίτλων τους, να επικοινωνήσουν απευθείας με τον δικηγόρο κ. Ιωάννη Καραμιχάλη (Αμερικής 40, τηλ.: 2241077860, φαξ : 2241077366, κινητό : 6973040019, email : [email protected]).

 

Σημείωση Banquedorient

* Το Banquedorient.org καλεί όλους τους μετόχους να συμμετάσχουν στα ασφαλιστικα μέτρα που ήδη έχουν κατατεθεί και θα δικαστούν σε περίπου ένα μήνα, ωστόσο δεν μπορεί, ούτε επιθυμεί να γίνει διαμεσολαβητής, ανάμεσα στους μετόχους και την νομική τους εκπροσώπηση. Κατά συνέπεια, πέραν της παροχής πληροφοριών, για οποιαδήποτε νομική υπηρεσία καλλίτερο είναι να απευθυνθείτε απευθείας στον δικηγόρο της υποθέσεως.

Τράπεζα Ἀνατολῆς

(Visited 237 times, 1 visits today)
Leave a Reply