Ποῦ πῆγε τό ἀποτέλεσμα τοῦ «δημοψηφίσματος»;

Ποῦ πῆγε τό ἀποτέλεσμα τοῦ «δημοψηφίσματος»;«Ὄχι» μονομερεῖς ἐνέργειες στὰ Θρησκευτικά,
διαβεβαίωσε ὁ Ν.Φίλης

«Ὄχι» μονομερεῖς ἐνέργειες στὰ Κατασκευαστικά,
διαβεβαίωσε ὁ Γ.Δραγασάκης

«Ὄχι» μονομερεῖς ἐνέργειες στὰ Πετρελαϊκά,
διαβεβαίωσε ὁ Α.Φλαμπουράρης

«Ὄχι» μονομερεῖς ἐνέργειες στὰ Τηλεοπτικὰ Κανάλια,
διαβεβαίωσε ὁ Ν.Παππᾶς

Νὰ ποῦ πῆγε τὸ 62% τοῦ «Ὄχι» τοῦ Δημοψηφίσματος.

Ἀλέξανδρος

φωτογραφία

(Visited 100 times, 1 visits today)
Leave a Reply