Γιατὶ ἡ συνέχεια τῆς φυλῆς εἶναι ἀδιαπραγμάτευτη!!!

Ἄκουγα πρὸ ἡμερῶν κάποια σεμινάρια ἱστορίας, ἀπὸ γνωστὴ ἱστορικὸ τοῦ ΕΚΠΑ, ποὺ οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ἔλεγε πὼς εἴχαμε καὶ …ἐπιμειξίες. Αὐτὸ τὸ «εἴχαμε καὶ …ἐπιμειξίες» ὅμως εἰπώθηκε μὲ τέτοιον τρόπο, μὲ μπόλικο ὑπονοούμενο καὶ  «παιχνίδισμα» στὴν φωνή, ποὺ τελικῶς, τὸ συμπέρασμα τοῦ ἀκροατοῦ εἶναι ἕνα: Οἱ ἐπιμειξίες ἦσαν ἰσχυρότατες καὶ μᾶς ἀλλοίωσαν, ἤ ἀκόμη καὶ  μᾶς ἐξαφάνισαν αὐτὲς οἱ ἐπιμειξίες.

Ἀπὸ τὸ ὑπῆρξαν καὶ ἐπιμειξίες ὅμως, ἔως τὸ μπασταρδευθήκαμε ἐν τελῶς, ὑπάρχει μία ἀπόστασις αἴματος. Βαθειά… Πολὺ βαθειά…
Ποὺ ἀπὸ τότε, ἔως τώρα, οὐδέποτε ἔπαψε νὰ μεταγγίζεται ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεά…
Ἀκόμη κι ἐὰν ὑπῆρξαν ἐπιμειξίες, (ποὺ μοῦ εἶναι παντελῶς ἀδιάφορον) ἤ χάθηκαν μέσα στὴν πορεία τοῦ χρόνου, ἤ ἦσαν τόσο λίγες ποὺ κατήντησαν ἀσήμαντες.
(Δίχως αὐτὸ νὰ σημαίνῃ πὼς ἀνάμεσά μας δὲν κυκλοφοροῦν ἀπόγονοι ἀπὸ τὰ γνωστὰ κατακάθια τοῦ πλανήτου!!!- ποὺ οὐδέποτε ἔγιναν ἤ θὰ γίνουν Ἕλληνες!!!)

Τήν θυμᾶστε αὐτήν τήν εἰκόνα;

Γιατὶ ἡ συνέχεια τῆς φυλῆς εἶναι ἀδιαπραγμάτευτη!!!1

Μὰ πόσο τοῦ ὁμοιάζει!!!

Ἔ, λοιπόν…
Βρεῖτε τὶς ὁμοιότητες μὲ αὐτήν:

Γιατὶ ἡ συνέχεια τῆς φυλῆς εἶναι ἀδιαπραγμάτευτη!!!2

Καὶ μετὰ ἐλᾶτε νὰ συζητήσουμε γιὰ …ἐπιμειξίες, μὲ ἤ χωρὶς εἰσαγωγικά, ὑπονοούμενα, ὀνειρώξεις καὶ λοιπὲς ἀρλουμπολογίες.

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Ἐπεὶ δὴ ἔχω ζήσει ἀρκετὰ στὴν ἑλληνικὴ ἐπαρχία, ἀλλὰ καὶ στὴν Κρήτη, σᾶς διαβεβαιῶ πὼς ΔΕΝ εἶναι ὁ μόνος ἀπ΄ εὐθείας ἀπόγονος αὐτὸς ὁ νεαρός!!! Εἶναι οἱ περισσότεροι!!!

Υ.Γ.2. Εἶχα ἀποφασίση νὰ μὴν ἀσχοληθῶ μὲ τὸ …κάποιο πρόσωπο ποὺ ἁπλῶς εἶναι ὡραῖο ἤ ἄσχημο. Μὲ ἀφήνει ἀδιάφορη… Ὅμως τόσος σάλος μὲ βοήθησε νὰ θυμηθῶ… Καὶ αὐτὴ ἡ εἰκόνα, γιὰ ἐμέναν, εἶναι ἀκόμη μία ἀπόδειξις τῶν ὅσων θέλουν νὰ μᾶς πείσουν πὼς δὲν ἰσχύουν. Ὄχι διότι τὸ παλληκάρι ἀπὸ τὴν Κρήτη μπορεῖ νὰ βρῇ τρόπο  ἀπαραιτήτως νὰ ἀναστήσῃ τὸν Ἕλληνα μόνο του… Ὄχι φυσικά… Μόνον διότι μέσα σὲ κάθε τέτοιο παλληκάρι, ἀλλὰ καὶ κοπελιά, κρύβεται ἕνας ἀκόμη Ἕλλην, ποὺ θὰ ἐκφρασθῇ, ἤ ὄχι. Ὅμως εἶναι πάντα ἐδῶ, ἀληθινοὶ ἀπόγονοι ἀληθινῶν προγόνων.

Υ.Γ.3. Ἄς ἀφήσουμε τὴν σαχλαμάρα, στοὺς σαχλαμάρες, κι ἄς ἀσχοληθοῦμε μὲ τὴν πραγματικότητα!!!

εἰκόνα

(Visited 404 times, 1 visits today)
Leave a Reply