Ἀνδρομέδα

 

Andromeda - Gustave Doré, 1869

Andromeda – Gustave Doré, 1869

 Ἡ Ἀνδρομέδα ἦταν κόρη τοῦ Κηφέως καὶ τῆς Κασσιόπης, βασιλέων τῆς Αἰθιοπίας.
Ἡ μητέρα τῆς Κασσιόπης, καυχήθηκε ὅτι ἡ κόρη της ἦταν πιὸ ὄμορφη ἀπὸ τὶς Νηρηΐδες, γεγονὸς ποὺ προεκάλεσε τὴν ὀργὴ τοῦ Ποσειδῶνος, ὁ ὁποῖος ἔριξε λιμὸ στὴν χώρα καὶ ἔστειλε ἕνα θαλάσσιο κτῆνος ποὺ κατέτρωγε τὸν λαό. Σύμφωνα μὲ χρησμὸ τοῦ μαντείου τοῦ Ἄμμωνος Διὸς ἡ σωτηρία θὰ ἐρχόταν μόνον ἄν ὁ βασιλιᾶς παρέδιδε τὴν κόρη τοῦ Ἀνδρομέδα στὸ κτῆνος. Ἔτσι ἡ Ἀνδρομέδα εὑρέθη δεμένη στὸν βράχο, στὸ ἔλεος τοῦ κτήνους.
Ὁ Περσεύς, ὁ ὁποῖος ἐπέστρεφε ἀπὸ τὴν σφαγὴ τῆς Γοργοῦς, σκότωσε τὸ κτῆνος, τὴν ἐλευθέρωσε καὶ τὴν παντρεύθηκε. 

   Ἡ Ἀνδρομέδα ἀκολούθησε τὸν ἄνδρα της στὴν Τίρυνθα τοῦ Ἄργους. Γέννησαν ἕξι υἱούς: τὸν Πέρση, τὸν Ἀλκαῖο, τὸν Ἥλιο, τὸ Μέστορα, τὸν Σθενελό, καὶ τὸν Ἡλεκτρύωνα καὶ μία θυγατέρα τὴν Γοργοφίνη.
Μετὰ τὸν θάνατό της ἡ Ἀθηνᾶ τὴν ἔκανε ἄστρο καὶ τὴν ἔβαλε στοὺς ἀστερισμοὺς τοῦ βορείου οὐρανοῦ κοντὰ στὸν Περσέα καὶ τὴν Κασσιόπεια.
   Ὁ Γκυστᾶβ Ντορὲ (Gustave Doré), 1832- 1883, ἦταν Ἀλσατὸς ζωγράφος, γλύπτης καὶ χαράκτης, ποὺ διεκρίθη ἰδιαιτέρως ὡς εἰκονογράφος βιβλίων.
Γεννήθηκε στὸ Στρασβοῦργο καὶ ἀπὸ πολὺ νωρὶς ἔδειξε τὴν κλίση του στὴν ζωγραφική. Τὸ 1847 ἡ οἰκογένεια του ἐγκατεστάθη στὸ Παρίσι, (ὅπου ὁ ζωγράφος ἔζησε ὅλη τὴν ζωή του) καὶ ἀπὸ τὸν ἐπόμενο χρόνο ὁ νεαρὸς Γκυστᾶβ ἄρχισε νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὸ σχέδιο καὶ τὴν λιθογραφία. Αὐτοδίδακτος καλλιτέχνης, φιλοτέχνησε τὸ ἄγαλμα τοῦ Ἀλεξάνδρου Δουμᾶ ποὺ στολίζει τὴν πλατεία Μαλζὲρμπ (Μalesherbes) καὶ κατῴρθωσε μὲ τὰ σχέδια καὶ τὶς εἰκονογραφήσεις βιβλίων (περισσότερα ἀπὸ 120) νὰ γίνῃ ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους χρονικογράφους τῆς ῥομαντικῆς περιόδου…
   In Greek mythology, Andromeda was the daughter of Cepheus and Cassiopeia, king and queen of the kingdom Aethiopia. Her mother Cassiopeia boasted that her daughter was more beautiful than the Nereids, the nymph-daughters of the sea god Nereus and often seen accompanying Poseidon. To punish the queen for her arrogance, Poseidon, brother to Zeus and god of the sea, sent a sea monster named Cetus to ravage the coast of Aethiopia including the kingdom of the vain queen. The desperate king consulted the Oracle of Apollo, who announced that no respite would be found until the king sacrificed his daughter, Andromeda, to the monster. Stripped naked, she was chained to a rock on the coast.
   Perseus was returning from having slain the Gorgon Medusa. After he happened upon the chained Andromeda, he approached Cetus while invisible (for he was wearing Hades’s helm), and killed the sea monster. He set Andromeda free, and married her in spite of her having been previously promised to her uncle Phineus. At the wedding a quarrel took place between the rivals and Phineus was turned to stone by the sight of the Gorgon’s head.
   Andromeda followed her husband, first to his native island of Serifos, where he rescued his mother Danaë, and then to Tiryns in Argos. Together, they became the ancestors of the family of the Perseidae through the line of their son Perses. Perseus and Andromeda had seven sons: Perses, Alcaeus, Heleus, Mestor, Sthenelus, and Electryon, as well as two daughters, Autochthe and Gorgophone…
(Visited 115 times, 1 visits today)
Leave a Reply