Ἡ Ἑλληνικὴ Μυθολογία ἐμπνέει…

Ἡ Ἑλληνικὴ Μυθολογία εἶναι ἔμπνευσις γιὰ τοὺς Εὐρωπαίους καλλιτέχνες! 
Ὁ Διομήδης καὶ τὰ σαρκοβόρα ἄλογά του.

Ἡ Ἑλληνικὴ Μυθολογία ἐμπνέει...

     Ὁ Διομήδης ἦταν βασιλιᾶς τῆς θρακικῆς φυλῆς τῶν Βιστόνων. Στὴν κατοχή του εἶχε τέσσερα ὑπερφυσικὰ ἄτια ποὺ ἐτρέφοντο μὲ σάρκες καὶ ποὺ ἡ ἀπόκτησίς τους ἦταν γιὰ τὸν Ἡρακλῆ ὁ ὄγδοος ἄθλος του.
     Ὁ Ἡρακλῆς πῆρε τὰ σαρκοφάγα ἄλογα καὶ ὁλοκλήρωσε τὸν ἄθλο του, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε. Ἡ τύχη τοῦ Διομήδους ὅμως ἦταν νὰ κατασπαραχθῇ ἀπὸ τὰ ἴδια του τὰ ἄλογα.

     Μύθοι ἀναφέρουν ὅτι ἀπὸ τὰ ὑπερφυσικὰ αὐτὰ ἄλογα, προέρχονταν τὰ ἄλογα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

Στὴν εἰκόνα βλέπουμε τὸν Διομήδη νὰ κατασπαράσσεται ἀπὸ τὰ ἄλογά του.
Diomedes Devoured by his Horses – Gustave Moreau, 1865
(Visited 154 times, 1 visits today)
Leave a Reply