Μαμά, …κακά!!!

Ἀπὸ τὸν φίλο Ἀπόστολο Γονιδέλλη τὸ παρακάτω, ἀπεικονίζει τὴν πιθανοτέρα ἐκδοχὴ τοῦ γνωστοῦ «δοχείου νυκτός» ἤ καθοικίου ἤ «γιογιοῦ» ἤ …..ὅπως τὸ λὲν σὲ διάφορες περιοχές… ἀλλὰ σὲ μία ἐποχὴ πρὸ …2500 ἐτῶν!!!

Μαμά, ...κακά!!!1

Ἀπὸ τὴν ἀρχαία Ἀθηναϊκὴ Ἀγορὰ τὸ παραπάνω.
6ος αἰὼν παχ.

Ancient child's "potty", 6th century BC, found in the Athenian AGORA,Museum of the Ancient Agora, Athens, Greece

Ancient child’s “potty”, 6th century BC, found in the Athenian AGORA,Museum of the Ancient Agora, Athens, Greece

Συζητᾶμε φυσικὰ καὶ γιὰ τὴν Μινωϊκὴ Κρήτη, πρὸ σχεδὸν τριῶν χιλιετιῶν, καὶ τὶς προσπάθειες τῶν Κρητῶν νὰ καλύψουν τὶς οἰκιακές τους ἀνάγκες. Μέσα σὲ αὐτὲς τὶς προσπάθειες συναντοῦμε ἕνα ἀπὸ τὰ τελειότερα ἀποχετευτικὰ συστήματα παγκοσμίως, τὰ ὁποῖα ἀκόμη μελετοῦν οἱ ἐρευνητὲς μὲ πολὺ μεγάλο ἐνδιαφέρον.
Ἀποχετευτικὸ σύστημα, ὑδρευτικὸ σύστημα, σύστημα θερμάνσεως ἐκπληκτικῆς τεχνοτροπίας, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τῶν ἀνακτόρων τῆς Κνωσσοῦ. Κι αὐτὸ εἶναι ἕνα μόλις μικρὸ δεῖγμα, ἐφ΄ ὅσον ἡ ἀρχαιολογικὴ σκαπάνη συναντᾶ μόνον ἐρείπια κι ὄχι τὰ ἀνάκτορα ὡς εἶχαν. Αὐτό, ἀπὸ μόνον του, δηλώνει πὼς τὰ ἐρείπια μᾶς δίνουν πληροφορίες γιὰ μέρος τοῦ συνόλου κι ὄχι γιὰ τὸ σύνολον τῶν ὅσων οἱ Κρῆτες εἶχαν δημιουργήση.

Μὰ δὲν εἶναι μόνον ἡ Κρήτη.
Σὲ ὅλην τὴν Ἑλλάδα οἱ Ἕλληνες πάντα μεριμνοῦσαν γιὰ τὴν ὑγιεινὴ τους διαβίωσιν, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ ἀποχετευτικὸ σύστημα τῆς κάθε πόλεως νὰ εἶναι πάντα ἰδιαιτέρως προσεγμένο.

Συστήματα ἀποχετεύσεως , πολὺ προηγμένης τεχνολογίας.
Γιὰ παράδειγμα…

Τὸ σπίτι στὴν Δῆλο, ποὺ προσφάτως ἀνεσκάφη, καταδεικνύει τὴν ξεχωριστὴ θέσιν τῶν ἀποχωρητηρίων, σὲ ἀπομονωμένους χώρους, γιὰ νὰ μὴν ἐνοχλοῦν οἱ ὀσμὲς τὴν ζωὴ τῆς οἰκίας.

The Lake House in the Delos city center has only recently been excavated. This is the αποχωρητήριον, the apochoreterion or latrine. As the sign there says, "Next to the secondary entrance, far from the main rooms, is the apochoreterion (latrine) and the mageireion (kitchen, or cookhouse). A closed door isolates these two areas from the atrium to keep the masters of the house from being disturbed by any unpleasant smells. The baths were in a separate room with clay bathtubs."

The Lake House in the Delos city center has only recently been excavated. This is the αποχωρητήριον, the apochoreterion or latrine. As the sign there says, “Next to the secondary entrance, far from the main rooms, is the apochoreterion (latrine) and the mageireion (kitchen, or cookhouse). A closed door isolates these two areas from the atrium to keep the masters of the house from being disturbed by any unpleasant smells. The baths were in a separate room with clay bathtubs.”

 

Ἀποχωρητήριον στὴν Ἀρχαία Ἀγορὰ τῶν Ἀθηνῶν:

 Toilet-stone, Athenian Agora Museum of Athenian Agora


Toilet-stone, Athenian Agora
Museum of Athenian Agora

Στὸ Δίον ὅμως εἶχαν …παρεΐστικη ἀφόδευσιν!!
Κάτι σὰν …καφενεῖο ἕνα πρᾶγμα!!!

Μαμά, ...κακά!!!3

Marble toilet seats in ancient public toilets, Dion, Greece

Marble toilet seats in ancient public toilets, Dion, Greece

Συστήματα ἀποχετεύσεως , πολὺ προηγμένης τεχνολογίας, ποὺ ἐμεῖς οὔτε μποροῦμε νὰ φαντασθοῦμε…

 

LET’S TALK ABOUT…TOILETS
Possibly the first flushing human waste management system or early Toilet appeared in Minoan Crete, in Greece, around 2800 BC. Artifacts and ruins uncovered suggest that these early Toilet systems used troughs where one would sit over flowing water operated by using a release handle mechanism to initiate the water release to “flush” the human waste away.

Many early Toilets were part of public bath houses where citizens could cleanse themselves.
If water was not available, the Greeks used πεσσοί or pessoi, small stones, to clean themselves after defecating. The tradition started with the ancient Greeks that three stones should be enough to finish the ….job!

ἀρχαιολόγιον

Ἀλλὰ εἴπαμε…
Ποιός νά ἀσχοληθῇ μέ τούς …ξυπολήτους;
Ἔχουμε Μπολιτισμὸ εἴπαμε ἐμεῖς…

Φιλονόη

(Visited 188 times, 1 visits today)
Leave a Reply