Στρατόπεδα ναζιστικοῦ τύπου γιὰ κάθε …ἀνεπιθύμητο!!!

Ὅλα τὰ στρατόπεδα ποὺ ἔκλεισαν, προορίζοντο, μόλις μέχρι ἐχθές, κυρίως ὡς χῶροι ἀναψυχῆς καὶ ἀθλήσεως τῆς νεολαίας…. 

Στρατόπεδα ναζιστικοῦ τύπου γιὰ κάθε ...ἀνεπιθύμητο!!!

Οἱ πραγματικοὶ πρόσφυγες (ποὺ εἶναι τὸ πολὺ τὸ 15% τῶν εἰσερχομένων) παίρνουν ἐπίσημα ἔγγραφα πιστοποιήσεως-ταὐτοποιήσεως καὶ φεύγουν γιὰ ὅπου θέλουν….
Οἱ ὑπόλοιποι, ποὺ εἶναι καὶ οἱ περισσότεροι, εἶναι κάθε καρυδιᾶς καρῦδι, ἀπὸ ὁπουδήποτε, κυρίως πρῴην τυχοδιῶκτες ἢ μισθοφόροι τῶν εὐρωαμερικανῶν πετρελαιάδων, ποὺ βαρέθηκαν τὸν πόλεμο καὶ ἀρνοῦνται νὰ συμβάλλουν στὴν ταυτοποίηση τοῦ προσώπου τους ἤ εἶναι ἤδη γνωστοὶ γιὰ τὴν δράση τους, γιὰ τὴν ὁποία καμμία Γερμανία δὲν τοὺς ἐμπιστεέεται καὶ δὲν θέλει νὰ τοὺς φορτωθῇ…..

Αὐτοὺς τοὺς φορτώνουν σὲ ἐμᾶς, γιατὶ δὲν θέλει κάποιον ἀπὸ αὐτοὺς ἡ Τουρκία πίσω καὶ γι’ αὐτοὺς ἡ ῥὸζ κυβέρνησις τῶν φασιστῶν ΤσιπροΚαμμένων, κατασκευάζει στρατόπεδα συγκεντρώσεως ναζιστικοῦ τύπου…

Εἶναι σχῆμα ὀξύμωρο νὰ ἀποκαλοῦμε ὅλες τὶς κοινωνίες μας φασιστικές, ἐπειδὴ ἀρνοῦνται νὰ  δεχθοῦν στοὺς κόλπους τους αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ  δὲν τοὺς ἀναγνωρίζει κάποιος ὡς πρόσφυγες καὶ δὲν θέλουν νὰ κατασκευασθοῦν ἐντὸς τῶν πολεοδομικῶν συγκροτημάτων ...ναζιστικὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως….

Ἂς τοὺς πᾶν στὴν Κηφισιά, ἂς τοὺς πᾶν στὸ Ὀλυμπιακὸ στάδιο, ἂς τοὺς πᾶν στὸο Πανόραμα Θεσσαλονίκης ἢ καὶ στὴν παραλία Καλαμαριᾶς….
Ἂς τοὺς πᾶν συγκατοίκους στοὺς ἰδιοκτῆτες τῶν ῥόταρι, στοὺς ἰδιοκτῆτες τῆς γιούνισεφ καὶ στοὺς πράκτορες τῆς ναζιστικῆς Διεθνοῦς Ἀμνηστίας.

Ἂς μὴν δουλευόμαστε καὶ ἂς μὴν ἐχθρευόμαστε μεταξύ μας….
Νὰ τολμήσουμε νὰ δοῦμε τὸ πρόβλημα στὶς πραγματικές του διαστάσεις καὶ νὰ μὴν διστάζουμε νὰ παίρνουμε καὶ σκληρὲς ἀποφάσεις, ὅταν πρέπει, γιὰ νὰ προστατεύουμε συνολικὰ ἀγαθὰ καὶ τὴν πατρίδα μας.

Μπαρμπανῖκος

εἰκόνα

(Visited 165 times, 1 visits today)
Leave a Reply