Τὰ μεταναστευτικὰ κύματα θὰ αὐξηθοῦν πολὺ περισσότερο!!!

Τὰ μεταναστευτικὰ κύματα θὰ αὐξηθοῦν πολὺ περισσότερο!!!Οἱ ἐπιθέσεις ἀπὸ τὴν Ἰσλαμιστικὴ ὀργάνωση Μπόκο Χαρὰμ στὴν Νιγηρία, στὸ Καμεροῦν, στὸ Τσὰντ καὶ στὸν Νίγηρα, εἶχαν σὰν ἀποτέλεσμα τὴν πείνα καὶ τὴν κακὴ διατροφὴ γιὰ περισσοτέρους ἀπὸ 5.600.000 ἀνθρώπους, σώμφωνα μὲ τὸ Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφῆς!!!

Attacks launched by Islamist militant group Boko Haram in Nigeria, Cameroon, Chad and Niger have resulted in hunger and malnutrition for over 5.6 million people, according to the World Food Programme.

xinhua

Ἀπὸ ὅ,τι καταλαβαίνετε, ἡ ῥοὴ προσφύγων / μεταναστῶν ἀπὸ ἄλλες χῶρες, πλὴν τῆς Συρίας, δὲν θὰ μειωθῆ, ἀντίθετα, θὰ ἐνταθῆ τὸ ἐπόμενο διάστημα!!!

Χρηματοδοτουμένη καὶ ἐξοπλιζομένη καὶ ἡ Μπόκο Χαρὰμ ἀπὸ τὰ ἴδια κέντρα καὶ τὶς ἴδιες χῶρες μὲ τοὺς «ἀντάρτες» τῆς Συρίας καὶ τὸ ISIS…

Καὶ δὲν εἶναι θρησκευτικὲς οἱ μάχες, αὐτὸς εἶναι ὁ φερετζές…
Οἰκονομικοὶ καθαρὰ εἶναι οἱ λόγοι, κάποιοι κερδίζουν πολλαπλά!!!
Κερδίζουν ἀπομυζώντας τὸν πλοῦτο τῶν χωρῶν ποὺ ὑφίστανται τὶς ἐπιθέσεις, ἀπὸ τὴν μεταφορὰ τῶν προσφύγων, ἀπὸ τὴν συντήρησή τους στὶς χῶρες ὑποδοχῆς, ἀπό τὶς ἀνάγκες ποὺ δημιουργοῦνται στὶς χῶρες ὑποδοχῆς σὲ ὑποδομὲς φιλοξενίας, σὲ ὑποδομὲς ἐλέγχου καὶ ἀστυνομεύσεως αὐτοῦ τοῦ κύματος….

Αὐτὲς τὶς χῶρες  δὲν τὶς δείχνει κάποιος μὲ τὸ δάκτυλο. Οὐδεὶς στρέφεται ἐναντίον τους.
Ἀντίθετα δείχνει στρέφονται κατὰ τῶν χωρῶν ποὺ γονατίζουν κάτω ἀπὸ τὸ τσουνάμι τῶν λαθρο-προσφυγο-μεταναστῶν….

Οἱ χῶρες θύτες γνωστές, Η.Π.Α., Ἰσραήλ, Τουρκία, Σαουδικὴ Ἀραβία (λιγότερο, Γαλλία, Γερμανία, Ὁλλανδία)…
Οἱ ὀργανισμοὶ θύτες ἐπίσης γνωστοί: Πολυεθνικὲς Ἐκμεταλλεύσεως Ἀγροτικοῦ – Ὀρυκτοῦ Πλούτου – Χρυσοῦ – Πολυτίμων Λίθων – Σπανίων Γαιῶν, Παραγωγῆς Ὅπλων, Ἐνοικιάσεως Μισθοφόρων, Ο.Η.Ε, Π.Ο.Ε, Π.Ο.Υ, Τράπεζες, Φαρμακευτικές, Μ.Κ.Ο….
καὶ ἄλλα πολλὰ καργιόλια!!

Σωτήρης Παπανικολάου

(Visited 122 times, 1 visits today)
Leave a Reply