Ἑορτάζουμε; (ἀναδημοσίευσις)

Ἑορτάζουμε;Αὐτὲς τὶς ἡμέρες μᾶς φορτώνουν μὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς παρα-πληροφορίες, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς συσκωτίσουν τὴν σκέψιν καὶ νὰ μᾶς ἀποκοιμίσουν, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά.
Δὲν ἔχουμε κάποιαν ἑορτή, γιὰ νὰ ἑορτάσουμε, κι ἄς πασχίζουν νὰ μᾶς πείσουν γιὰ τὸ ἀντίθετον. (Καὶ δὲν ἀναφέρομαι σὲ θρησκευτικὰ ἤ στὰ ἐποχιακὰ ἤθη κι ἔθιμα. Αὐτὰ παραμένουν προσωπικὴ ὑπόθεσις τοῦ κάθε ἑνὸς ἀπὸ ἐμᾶς!!!)

Τὰ ἔθιμα αὐτοῦ τοῦ τόπου δεκάδες φορὲς ἔχουν γίνει μέσον ἤ ἀποκοιμίσεως ἐκφοβισμοῦ ἤ παραπληροφορήσεως, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς διατηροῦν σὲ κατάστασιν ἡρεμίας καὶ ἡσυχίας.
Δὲν ἑορτάζουμε κάτι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες. Δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ ἑορτάζουμε…
Καὶ δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ ἑορτάζουμε διότι μόλις τώρα ἀρχίσαμε ἐπὶ τέλους νὰ συνειδητοποιοῦμε πὼς ἡ σκλαβιά, ποὺ μᾶς ἔχουν ἐπιβάλει, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, εἶναι διαρκείας κι ὄχι πρόσκαιρη ἤ προσωρινή. Οὔτε θὰ παύσῃ ἐπεὶ δὴ τὸ Ἄλφα ἤ τὸ Βῆτα κόμμα θὰ λάβῃ τὰ ἡνία τῆς …κατ’  ἐντολὴν (ἤ καὶ φυτευτῆς ἐὰν θέλετε) φαινομενικῆς ἐξουσίας.
Ἡ σκλαβιὰ θὰ παύση στὴν ὥρα της, ἀπὸ συνειδητοποιημένους Ἀνθρώπους, ποὺ θὰ ξέρουν πολὺ καλὰ τὸ τὶ πρέπει νὰ κάνουν, πότε νὰ τὸ κάνουν καὶ γιατὶ νὰ τὸ κάνουν…

Ἀλλὰ ἄς μὴν στενοχωρῶ καλλίτερα αὐτοὺς ποὺ δὲν συμφωνοῦν μαζύ μου.
Σήμερα λοιπόν, εἰδικῶς σήμερα, ποὺ ἀρχίζουμε νὰ συνειδητοποιοῦμε τὸ μέγεθος τῆς δουλοποιήσεῶς μας, εἶναι ἀνάγκη νὰ παραμένουμε διαυγεῖς, ξεκάθαροι καὶ ἑστιασμένοι στὰ ὅσα πράγματι ἔχουμε νὰ πράξουμε.
Ὄχι αὐτὰ ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἐπιβίωσίν μας ἀλλὰ αὐτὰ ποὺ ἀφοροῦν στὸ Ὅλον.

Ἐμεῖς ξέρουμε…
Ὅλοι οἱ Ἕλληνες ξέρουν…
Τὸ ταξείδι ξεκίνησε καὶ στὸ πέρας τῆς διαδρομῆς προσμένει ἡ Ἐλευθερία.

Ἡ νίκη εἶναι Μονόδρομος.

Φιλονόη

Υ.Γ.1.Οἱ φλόγες, μία μία, ἀνάβουν… Κι ὅσο περισσότερες φλόγες ἀνάβουν, τόσο περισσότερο ἡ ὁρμὴ δυναμώνει… Κι ὅσο μεγαλώνει ἡ ὁρμή, τόσο πιὸ κοντὰ στὸ πέρας τῆς διαδρομῆς φθάνουμε… Στὸ ἐπιθυμητὸν κι ἀναγκαῖον…

Υ.Γ.2. Ἑορτάζουμε… Ὄχι τὴν μεγάλη νύκτα, ποὺ φαινομενικῶς δείχνει νὰ μᾶς πλακώνῃ ἀλλὰ τὴν μεγάλην ἀφύπνισιν ποὺ ἡ Ἀνάγκη μᾶς ὁδηγεῖ στὸ νὰ βιώσουμε. Καὶ κάθε χρόνο, ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, θὰ πλησιάζουμε ἀκόμη περισσότερο τὴν Μεγάλη Στιγμή.

φωτογραφία

(Visited 125 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἑορτάζουμε; (ἀναδημοσίευσις)

  1. Λαμπρη λεγεται η Εορτη. Οχι πασχα.
    Και την εορταζουμε αφου πρωτα καψουμε εντελως τον Ιουδα.

    ΥΓ
    Θα μου πεις αυτος ειναι συνηθισμενος απο ολοκαψιματα

Leave a Reply