Ἡ ἄλλη πλευρὰ τῆς Πατρίδος…

ἡ ἄλλη πλευρὰ τῆς Πατρίδος…

Ἡ ἄλλη πλευρὰ τῆς Πατρίδος...

ἡ ὑψηλή… ἡ ὑπερήφανη… ἡ ἀξιοπρεπής…
4,85 μόνον μέτρα κι ὅλα ἀπὸ ἐκεῖ ἐπάνω εἶναι ἀλλοιῶς…
Γιατί… «ὅταν κυττᾷς ἀπὸ ψηλά…»

Καφετζόπουλος Χάρης

(Visited 183 times, 1 visits today)
Leave a Reply