Τὰ ἐπικίνδυνα «φίδια» τοῦ Σῶῤῥα

«Ὅταν κλωσσᾷς αὐγὰ φιδιοῦ, μὴν περιμένῃς νὰ βγοῦν ἀηδόνια».

Τὰ ἐπικίνδυνα «φίδια» τοῦ Σῶῤῥα

Δεῖτε τὸν ὅρκο τῶν μελῶν τῆς ὀργανώσεως Σῶῤῤα καὶ τὸ πῶς μυοῦνται οἱ «πολεμιστὲς τοῦ φωτός»!
«Ὁρκίζομαι ὑπακοὴ στὰ ἑλλάνια ἀξιακὰ πρωτόκολλα καὶ στὸν πολέμαρχο (προφανῶς τὸν Σῶῤῥα) καὶ στὸν ἱερὸ σκοπὸ καὶ σχέδιο ποὺ ἐκπροσωπεῖ. Ἂν παραβῶ τὸν ὅρκο μου, ὅλος ὁ κυτταρικὸς ἱστὸς τοῦ σώματός μου νὰ διαλυθῇ εἰς τὰ ἐξ ὧν συνετέθη».

Ξέρει πολὺ καλὰ τὶ κάνει ὁ Σῶῤῥας.
O τύπος στήνει μεθοδικὰ ἕναν ὀργανωμένο καὶ φανατισμένο στρατό.
Σκοπὸς ἡ κατάληψις τῆς ἐξουσίας ἤ ὁ ἐκβιασμός της… ἤ ἔςτᾦ ἡ κατάληψις βουλευτικῆς ἕδρας.

Ἐξ’ ἄλλου σὲ δυσκόλους καιροὺς οἱ ἄνθρωποι εἶναι πάντα εὐάλωτοι σὲ ὑποσχέσεις καὶ σὲ θαύματα. Εἰδικὰ ὅταν εἶσαι ἄφραγκος καὶ ἄνεργος καὶ κάποιος σοῦ τάζει 600 δισεκατομμύρια!
Παραβλέπεις ἀκόμη καὶ τὶς ἀστειότητες περὶ «αὐτοχθόνων» καὶ «καθαροαίμων». Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ δὲν μπορεῖς νὰ παραβλέψῃς, εἶναι ἡ σύγκρισις μὲ ἐκεῖνα ποὺ ἔλεγε ὁ Χίτλερ γιὰ τὴν Θούλη, τοὺς Ὑπερβορείους καὶ τὴν Ἀρεία φυλή.

Εἶναι ἡ βεβαιότης πὼς σπέρνουν καὶ θερίζουν μεθόδους Χίτλερ καὶ ἀναβιώνουν, σιωπηλα, ἀλλὰ μεθοδικά, τὸν ναζισμό.

Αὐτὸ ποὺ συμβαίνει ἐκεῖ πέρα μπορεῖ νὰ καταστῇ ἕνας πραγματικὸς ἐφιάλτης σύντομα.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 342 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Τὰ ἐπικίνδυνα «φίδια» τοῦ Σῶῤῥα

  1. Ο Χιτλερ ελεγε….ναι
    Ο Ιωσηφ Jew-κασβιλι ΤΙ ελεγε;
    Η ΔΕΝ ελεγε και μονο …..καθαριζε τους ΜΗ περιουσιους;

Leave a Reply