Ῥαγιάδες καί Ῥωμιοί;

Ἡ ἑταιρεία «δαγκωμένο μῆλο» χρησιμοποιήσε γιὰ τὴν νέα της διαφήμιση εἰκόνες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ δὲν φάνηκε κάπου κάτι ἑλληνικό…
…οὔτε ὁ Παρθενών, οὔτε τὸ Ἡρώδειον, οὔτε ἡ Ὀλυμπία, οὔτε ἡ Κνωσσός…
…μόνον κάτι ἡλικιωμένοι καὶ ὁ παπᾶς… (ἐκπρόσωπος ἐβραίων…)

Τυχαῖο; Δέν νομίζω;
Μᾶς ἔχουν γιὰ Ῥωμιούς, ῥαγιάδες, χριστιανοπροσκυνημένους… Δυστυχῶς.

Αὐτὸ ἐπιβεβαιώνει καὶ τὴν ἄποψη τῶν περισσοτέρων στὸ ἐξωτερικό, ὅτι «Ουδεμία σχέσιν ἔχουν οἱ σύγχρονοι κάτοικοι τῆς Ἑλλάδος μὲ τοὺς Ἕλληνες»,  ποὺ ἔδωσαν πολιτισμὸ στὸν πλανήτη.

.

είκὼν

 

(Visited 224 times, 1 visits today)
Leave a Reply