Βλέποντας τὸν ῥόλο τῆς Τουρκίας στὸ Συριακό, μὲ …διασκεδαστικὴ ματιά!

Καταπληκτικὸ καρτοῦν γιὰ τὴν Συρία: Τρομοκράτες, ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο, πῆγαν στὴν Συρία, μέσῳ Τουρκίας καὶ τώρα ἡ Τουρκία πληρώνει τὸ τίμημα!!!

Syria: Perfect Cartoon: Terrorist from all over the world come to Syria via Turkey & now Turkey pays the price

Παπανικολάου Σωτήρης

 

(Visited 130 times, 1 visits today)
Leave a Reply