Χρήσιμα συμπεράσματα γιὰ τὶς διεθνεῖς ἐξελίξεις

Ἂν καὶ δὲν μοῦ τὸ ζητήσατε, θὰ μοιρασθῶ τὶς σκέψεις μου μαζύ σας.

Λὲ Πέν: Δηλώνει πὼς ἐὰν ἐκλεγῇ, θὰ ἐπαναφέρη ἐθνικὸ νόμισμα. Χέστηκε ὁ φοράδα στὸ  ἁλώνι! Ἡ Εὐρωπαϊκὴ «οἰκονομία», θεωρεῖ τὴν Γαλλία ἀδάφορη. Δηλαδή, δηλώσεις γιὰ τὶς ἐντυπώσεις…

Βλαντιμὶρ Ποῦτιν: «σ’ ἔχω κάνει θεό», εἶναι τὸ σλόγκαν ποὺ κυκλοφορεῖ ἐδῶ κι ἐκεῖ γιὰ τὴν πάρτη του, ἀλλὰ ἡ πραγματικότης ἔχει ὡς ἐξῆς: κυττάζει τὸ συμφέρον του καὶ καλὰ κάνει! Γιὰ τὴν Χώρα μας, εἶναι ἁπλῶς «τὸ μὴ χεῖρον, βέλτιστον» κι ἔως ἐκεῖ.

Ντόναλτ Τρᾶμπ: Ὁ βλάχος ποὺ τὴν εἶδε πρόεδρος. Μὴν σᾶς ξεγελοῦν οἱ δηλώσεις του. Ὅταν δηλώνῃς εὐθαρσῶς ὑποτελὴς τοῦ Ἰσραήλ, ὁ πατριωτισμὸς εἶναι τὸ τελευταῖο ποὺ θὰ σὲ ἀπασχολῆ. Ἀναξιόπιστος ὡς σύμμαχος, ἀσταθὴς χαρακτῆρας. Γι’ αὐτόν, ἡ προεδρία τῶν ΗΠΑ εἶναι ἁπλῶς μία ἰκανοποίησις ἐγωισμοῦ.

Ἰσλάμ: μία ἀπειλὴ μὲ ἡμερομηνία λήξεως. Ἀντικατέστησε τὸν φόβο τῆς «τρομοκρατίας» μετὰ τὴν πτώση τῆς Ἐπαναστατικῆς Διεθνοῦς, ποὺ ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς (ἐλεγχομένης) πτώσεως τῆς Κομμουνιστικῆς Διεθνοῦς. Θὰ κάνη τὸ «μπᾶμ» καὶ θὰ σωπάση.

Σερβία: ὁ μόνος ἀξιόπιστος σύμμαχος τῶν Ἑλλήνων! Ἡ ἰδεολογία τοῦ Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, ἐξακολουθεῖ νὰ ὑποβόσκῃ στὴν Σερβία καὶ δὲν θ’ ἀργήση νὰ φανῇ.

Αὐτὰ πρὸς τὸ παρόν, νὰ μὴν σᾶς κουράζω ἂλλο…

Μεταξᾶς Γιῶργος

(Visited 146 times, 1 visits today)
Leave a Reply