Ψευδεῖς εἰδήσεις ὑπερασπίσεως …δουλεμπορίου!!!

Φασισμὸς – Ναζισμὸς και Ῥατσισμός, εἶναι ἡ μαζικὴ χρήσις τῶν ΜΜΕ, γιὰ διάδοση ψευδῶν εἰδήσεων καὶ παραπληροφορήσεως,  μὲ σαφὴ σκοπὸ τὴν μαζικὴ ἅλωση καὶ τὸν μαζικὸ βιασμὸ τῶν συνειδήσεων, γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ συγχρόνου δουλεμπορίου, ἢ καὶ γιὰ τὴν ἀποκόμιση μαύρων, καταμαύρων κερδῶν.

Προσοχὴ στὸν δρόμο παιδιά, μὴν πατήσετε μερικὰ ἑκατομμύρια διαδηλωτῶν, ποὺ ξεχύνονται κάθε ἡμέρα ἀπὸ παντοῦ, γιὰ νὰ στηρίξουν τὸ δουλεμπόριο καὶ τὴν λαθρομετανάστευση…

Ἐμέναν πάντως ἐὰν μὲ ῥωτήσουν, ποιὸς εἶναι νεοναζί, ὁ Τρᾶμπ ἢ οἱ ΤσιπροΚαμμένοι, εὐθαρσῶς θὰ ἀπαντήσω, ὅτι οἱ ΤσιπροΚαμμένοι εἶναι οἱ νεοναζί.
Ἀπὸ αὐτούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς πρίν, ὅπως καὶ τοὺς μετά, κινδυνεύω.

Μπαρμπανῖκος

 

(Visited 205 times, 1 visits today)
One thought on “Ψευδεῖς εἰδήσεις ὑπερασπίσεως …δουλεμπορίου!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ψευδεῖς εἰδήσεις ὑπερασπίσεως …δουλεμπορίου!!! | https://hppolyth.wordpress.com/

Leave a Reply