Ψευδαίσθησις δημοκρατίας

Τίτλος: «Πᾶτε καλά ῥέ;»…

Ἐπειδὴ βλέπω ἐδῶ μέσα ἀρκετούς, νὰ συνεχίζουν νὰ εἶναι ὑποστηρικτὲς τῶν κομμάτων, νὰ θυμήσω πὼς τὰ κόμματα ἐδημιουργήθησαν γιὰ νὰ χωρίσουν τὸν λαὸ σὲ κομμάτια – μὲ διαφορετικὲς δῆθεν ἰδεολογίες -, ἔτσι ὥστε νὰ τοῦ δίδουν τὴν ψευδαίσθηση τῆς Δημοκρατίας, ἀλλὰ στὴν πράξη ὅποιο κόμμα κι ἂν εὑρίσκεται στἢν ἐξουσία νὰ κάνῃ ἀκριβῶς τὰ ἴδια πράγματα μὲ τοὺς προηγουμένους…
Δεκαετίες τώρα τὸ νοιώσαμε γιὰ τὰ καλὰ στό πετσί μας…
Πόσο ἄλλο πιά;;;….

Ὅσοι λοιπὸν δὲν τὸ ἔχετε καταλάβει ἀκόμη, τότε ἴσως θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ ἐξετάσετε καὶ ἰατρικὰ τὸ ὅλο θέμα…

Δρογώσης Ἀντώνης

εἰκὼν

(Visited 130 times, 1 visits today)
Leave a Reply