Διδάσκοντας …πλειστηριασμούς!!!

Στὸ μεταξύ, στὴν κομμαντατοῦρ, γίνονται σεμινάρια γιὰ μαυραγορῖτες.
Παρουσίασις σεμιναρίου ἠλεκτρονικῶν πλειστηριασμῶν, ἀπὸ τὸ ἵδρυμα Κονρὰντ Ἀντενάουερ…!!!

Βέργος Κωνσταντῖνος
Πληροφορία ἀπὸ Γεώργιο Γιαννόπουλο

 

(Visited 90 times, 1 visits today)
Leave a Reply