Δικαστές ὑπερασπίζονται τήν ἀνεξάρτητο δικαιοσύνη;

Ἡ Ἕνωσις Δικαστῶν καὶ Εἰσαγγελέων κατηγορεῖ μὲ δελτίο τύπου τὴν κυβέρνηση ὅτι ἀντιμετωπίζει τὴν Δικαιοσύνη ὡς «θεσμικὸ ἐμπόδιο», «συμβάλλει καθοριστικὰ στὴν ἀμφισβήτηση τοῦ κράτους δικαίου» καὶ κάνει «ἀνυπολόγιστο ζημία» στὴν χώρα καὶ τὴν Δημοκρατία, καταλήγοντας ὅτι «οἱ δικαστικοὶ καὶ εἰσαγγελικοὶ λειτουργοὶ προασπίζονται καὶ περιφρουροῦν τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Δικαιοσύνης, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ τελευταῖο καταφύγιο γιὰ κάθε ἀδικημένο πολίτη».

Αὐτὴ ἡ Ἕνωσις Δικαστῶν εἶναι ἡ ἴδια μέ ἐκείνην πού ζητοῦσε κι ἐπέτυχε (μὲ ἀπόφαση τῶν …δικαστῶν) νά ἑξαιροῦνται οἱ δικαστές ἀπό τίς δηλώσεις πόθεν ἔσχες;

Βέργος Κωνσταντῖνος

εἰκὼν

(Visited 115 times, 1 visits today)
Leave a Reply