Ψεκάζοντας μὲ …νευροτοξίνη τὰ …«κουνούπια»!!!

Νευροτοξίνη πρόκειται νὰ ψεκασθῇ ἐπάνω ἀπὸ τὸ Χιοῦστον, γιὰ νὰ ἐξολοθρευθοῦν τὰ …κουνούπια!!!

 

Ὁ μαζικὸς «καθαρισμός» τῆς Ἀμερικῆς ἔχει ἀρχίσῃ!

Γεώργιος Βουδούρης

(Visited 278 times, 1 visits today)
Leave a Reply