Ὑπουργοῦ (ἀ)παιδείας μήνυμα γιὰ τὴν 28η Ὀκτωβρίου

Μήνυμα Γαβρόγλου γιὰ τὴν 28η Ὀκτωβρίου καὶ σχολιασμὸς αὐτοῦ τοῦ μηνύματος.
(Τὸ μήνυμα μὲ μαῦρα γράμματα καὶ τὰ σχόλια μὲ κόκκινα:)

Ἀπὸ τὸ Μήνυμα τοῦ ‘Υπουργοῦ Παιδείας γιὰ τὴν Ἐπέτειο τῆς 28ης Οκτωβρίου 1940… (ἐπίλογος):

«…Εμείς που έχουμε την τύχη σήμερα (…σὰν νὰ κληρωθήκαμε δηλαδή) να ζούμε στο φως (…τῶν σωτηρίων μνημονίων καὶ τῶν «ἁγίων» τραπεζιτῶν) ορθώνουμε τείχη ομοψυχίας και ενότητας (…ὅλου τοῦ «συνταγματικοῦ τόξου»), σηκώνουμε την σημαία μας (…τὴν κομματικὴ βεβαίως) απέναντι στις φασιστικές αντιλήψεις (…ἀποφασίζουν δηλαδὴ οἱ ξένοι δημοκράτες ἐπικυρίαρχοι καὶ ἐμεῖς οἱ δοσίλογοι ἐφαρμόζουμε ἀντιλαϊκοὺς ἀντισυνταγματικοὺς νόμους), απέναντι στην ξενοφοβία, στον ρατσισμό, στις κάθε είδους διακρίσεις (…μὲ ὀρθάνοικτα τὰ σύνορα τῆς Πατρίδος σὲ κάθε ξένο εἰσβολέα ποὺ περιθάλπουμε, στεγάζουμε καὶ τρέφουμε δωρεάν, ἀρκεῖ νὰ πληρώνετε φόρους ἐσεῖς οἱ ὑπόδουλοι λεηλατημένοι ἀνθυπάνθρωποι Ἕλληνες).
Το γαλάζιο και το λευκό της πατρίδας μας (…ποὺ ἀμαυρώσαμε, ξεπουλᾶμε, τὸ βάλαμε σὲ κλῆρο, ὅπως οἱ Ῥωμαῖοι τὰ ῥοῦχα τοῦ Χριστοῦ) τους χωρά όλους (…ἐννοεῖται τοὺς ξένους εἰσβολεῖς ἐξ Ἀσίας καὶ Ἀφρικῆς)!

Ἔτσι ἐννοεῖται τό «Ὄχι» σήμερα κύριε ὑπουργέ;
Καί θέλετε στά σοβαρά νά τό διαβάσουμε μεθαύριο στήν ἑορτή τοῦ Σχολείου;

…ἐρωτᾶ ἕνας Ἕλλην Διευθυντὴς Σχολείου…

Τὰ σχόλια δὲν χρειάζονται…
Συμπληρώνω, ἐπὶ πλέον, πὼς αὐτὴ ἡ ἐπέτειος, ποὺ ἀναμένεται νὰ ἑορτασθῇ (;;;), θὰ περιλαμβάνῃ ὡς βασικό της θέμα τὴν Εἰρήνη καὶ θὰ στιγματίζῃ, γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, τοὺς Ἕλληνες, ποὺ ἑορτάζουν, λέει, τὴν ἀρχὴ τοῦ πολέμου κι ὄχι τὸ τέλος του.Ὑπουργοῦ (ἀ)παιδείας μήνυμα γιὰ τὴν 28η Ὀκτωβρίου

«Ὅσοι θεωροῦν πὼς ἡ κοτσανολογία τοῦ «εἴμαστε ἡ μόνη χώρα ποὺ τιμᾶ τὴν ἡμέρα ἐνάρξεως τοῦ πολέμου κι ὄχι τὴν εἰρήνη», ἔχει «δόσεις ἀληθείας» καὶ «χωρᾶ πολλῶν συζητήσεων» ἂς μὴν χαίρονται…
…Παίζουν τὸ παιχνίδι τῶν δυναστῶν μας ποὺ ἀρέσκονται μόνον στὰ «Ναί»…
Καί, τὰ «Ναί», ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἀλλάζουν τίτλους στὶς μορφὲς δουλείας, ἀλλὰ οὐδέποτε ἀνακόπτουν ἢ ἀκυρώνουν τὴν δουλεία.
Λαὸς ποὺ …ἐλπίζει σὲ σωτηρίες καταλήγει, κάθε φορά, μὲ χειρότερα ἀφεντικά.»

Λαὸς ποὺ ἀγαπᾶ τὴν εἰρήνη ξέρει καὶ νὰ τὴν ὑπερασπίζεται

Κι ἐπεὶ δὴ εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ οἱ διευθυντὲς σχολείων, ποὺ ἔχουν κάποιου εἴδους …συγχύσεως, ἂς ἐπιλέξουν ἐπὶ τέλους τὸ ποιὸν ῥόλο θὰ παίξουν ἀπέναντι στὰ παιδιά. Θά ἀναπαράξουν τίς πηγάζουσες ἐκ τῆς δημοκρατίας τοῦ πSoros ἐξαγγελίες ἤ θά περιορισθοῦν στά ὅσα ἡ κοινή (;;;) λογική ὑπαγορεύει;
Κρατοῦν καὶ τὸ «μαχαίρι» καὶ τὸ «καρπούζι» μόνοι τους.

Φιλονόη

Ὅλη ἡ ἐγκύκλιος ἐδῶ:

Ὑπουργοῦ (ἀ)παιδείας μήνυμα γιὰ τὴν 28η Ὀκτωβρίου.pdf

 

(Visited 321 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὑπουργοῦ (ἀ)παιδείας μήνυμα γιὰ τὴν 28η Ὀκτωβρίου

 1. Ὀταν οι Ελληνες ξὐπνησαν το πρωϊ της 28ης Οκτωβρἰου 1940, ο Κυβερνἠτης της χὠρας Ιωἀννης Μεταξἀς εἰχε -ἠδη – απαντἠσει ΔΕΟΝΤΩΣ στον Ιταλὀ πρἐσβυ.
  Ὀ λαὀς μας παραμερἰζοντας ιδεολογικἐς αντιθἐσεις ἐτρεξε – κυριολεκτικἀ – στο
  Μἐτωπο να προασπισθεί την ελευθερἰα της πατρἰδας του. Αντἰπαλοι του Μεταξά,
  ὀπως Π.Κανελλὀπουλος, ο Ν.Ζαχαριἀδης [εκτοπισμἐνοι ] κ.ἀ. ζἠτησαν με επιστολἐς τους να πἀνε στὀ Μἐτωπο να πολεμἠσουν [ και πήγαν ] .
  Αυτἀ τα θολἀ του Υπουργοὐ για ειρἠνη-ξενοφοβἰα-ρατσισμὀ κ.λ.π. δεν ἐχουν θἐση
  στο εορτασμὀ ενὀς γεγονὀτος που προκἀλεσε παγκὀσμιο θαυμασμὀ για το τἰ μπορεἰ
  να κἀνει η ομοψυχἰα ενὀς λαοὐ που αγαπἀ την πατρἰδα του.
  Εἰναι εντελὠς ξἐνα και απορἰπτονται με αποστροφἠ.

Leave a Reply