Διαχρονικότητες μεγαλο-ἐργολάβων

Τέτοιου εἴδους ἐργολάβοι ἐκδίδονται μὲ πολλὲς ὅψεις καὶ σὲ ἀμέτρητες ἐκδοχές, ἀλλὰ οὐδέποτε τοὺς ἐγγίζει ὁ νόμος. Κι ἐὰν πλησιάσῃ ἀρκετὰ κάποιος ἐπίμονος εἰσαγγελεύς, τότε …τσουλᾶ ἡ τροχήλατος πολυθρόνα, στὴν ὁποίαν ἀνέβηκε γιὰ νὰ κρεμάσῃ …κουρτίνες καί, ξαφνικά, μετρᾶ ὁ ἐμμονικὸς εἰσαγγελεὺς τὸ πόσες λακκοῦβες ἔχει ἡ ἄσφαλτος.

Εἶναι πάντα αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ ἐργολάβοι ὑπερκομματικοί, χαίρουν πλήρους ἀσυλίας καί, κυρίως, συμπεριφέρονται χαμαιλεοντικῶς, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ἐπιβιώνουν! Μποροῦν νὰ κατασκευάζουν (;;;) δρόμους, νὰ κτίζουν λιμάνια, νὰ λειτουργοῦν ὡς «βιτρίνες» γιὰ νὰ κρύβονται τὰ τοκογλυφικὰ ἁρπακτικὰ τοῦ πλανήτου (βλέπε καὶ «Ἑλληνικὸς Χρυσός», ΟΠΑΠ, ΟΤΕ κλπ…), νὰ διοργανώνουν ἀπὸ «Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες» ἔως Μ.Κ.Ο., ποὺ ἀπομυζοῦν γιὰ δεκαετίες ἀμέτρητες τὰ δημόσια ταμεῖα, νὰ μετατρέπονται σὲ συμβούλους πρωθυπουργῶν ἢ σὲ ἐμπόρους ὅπλων, νὰ μεσολαβοῦν γιὰ κάθε μορφῆς δημόσιον ἔργο, νὰ διαπραγματεύονται ἀγωγοὺς φυσικῶν ἀερίων καί, φυσικά, πάντα νὰ φροντίζουν γιὰ τὰ ἐξοπλιστικὰ συστήματα τῆς κάθε χώρας. Ἐπὶ πλέον ἀπολαμβάνουν ἄνευ ἀρχῆς καὶ τέλους χρηματοδοτήσεως, συνήθως μέσῳ τῶν τραπεζῶν, ἀλλὰ οὐδέποτε ἐπιστρέφουν τὰ …«δανεικά», μεταβιβάζοντας τὴν πληρωμὴ στὶς πλάτες τῶν χαχόλων, μέσω τῶν δημοσίων ταμείων μὲ τὸ κόλπο τῆς «ἀναχρηματοδοτήσεως τῶν τραπεζῶν». Θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε, δίχως νὰ ὑπερβάλουμε, πὼς παραμένουν στὴν πλειοψηφία τους ἐκτὸς στοχεύσεως, ἀπολαμβάνουν ἀσυλίας καί, σὲ γενικὲς γραμμές, θεωρητικῶς δὲν πρόκειται νὰ πληρώσουν γιὰ τὰ ὅποια ἐγκλήματά τους, μικρὰ ἢ μεγάλα, γνωστὰ ἢ ἄγνωστα.

Οἱ ὑπουργοὶ δέ, καθὼς καὶ οἱ αἱρετοί, ἔρχονται καὶ παρέρχονται. Οἱ ἐργολάβοι ὅμως μένουν πάντα ἐδῶ. Ὑπάρχει σαφῶς σχέσις μεταξύ τους, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν θὰ τὸ ἀναλύσουμε σήμερα, μιᾶς καὶ ἤδη τὸ ἔχουμε πολλάκις κάνη. Θὰ θυμήσουμε μόνον πὼς δὲν ἔχουν σημασία τὰ ὀνόματα τῶν πολιτικῶν, διότι πάντα ἐκ τῶν ἰδίων οἰκογενειῶν προέρχονται, ἀκόμη κι ὅταν ἀλλάζουν οἰκογενειακὰ …ὀνόματα. Καί, εἴθισται, αὐτὲς οἱ οἰκογένειες νὰ μᾶς τροφοδοτοῦν διαρκῶς ἐκτὸς ἀπὸ πολιτικοὺς καὶ κομματόσκυλα, μὲ στρατιὲς προθύμων ὑποτελῶν καί, σαφῶς μὲ ἐργολάβους, τραπεζίτες, τοκογλύφους. Εἶναι ἕνα καὶ τὸ αὐτόν, ἤ ἄλλως, ὅλοι γιὰ ἕναν καὶ ἕνας γιὰ ὅλους τοὺς ἐκπροσώπους τῆς φάρας τους.

Ἕνα ἁπλὸ παράδειγμα. Ὁ πατὴρ Γεώργιος Σημίτης, φιλοβασιλικός*, φιλομεταξικός, φιλοκομμουνιστὴς (ἀναλόγως τοῦ κλίματος ἦσαν καὶ οἱ φιλίες του), ἐπὶ κατοχῆς καὶ ὡς «ἀγαπημένο παιδί» τοῦ Γεωργίου Μερκούρη (θείου τῆς …μελίνας) διετέλεσε γραμματεὺς τῆς ἑνώσεως τραπεζῶν. Λέγεται λοιπὸν πὼς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς θητείας του 8.000 λίρες ἐπέταξαν, ὁμολογουμένως μὲ …μαγικὸ τρόπο, πρὸς ἄγνωστον κατεύθυνσιν. Λέγεται… εἴπαμε. Ἀλλὰ καὶ δὲν διαψεύδεται…
Ὁ υἱὸς πάντως, μὲ κάθε εὐκαιρία, δηλώνει τὸ …εἰσπρακτικὸ παρόν, καθὼς καὶ τὴν ἐμμονή του στὶς οἰκογενειακὲς παραδόσεις…
Ἐπὶ πλέον γιὰ τὸ ἀδελφάκι του πολλὰ ἀκούγονται…!!!
Ὅσο γιὰ τὸν ἑλληνικὸ χρυσό… ἔ, πῶς νά τό κάμομεν; Ἔπαθε κι αὐτὸς τὸ τῆς …ἐξαφανίσεως…
Κατὰ μάννα καὶ κατὰ κύρη λὲν οἱ πατριῶτες μας…

Ἄλλο παράδειγμα.
Οἰκογένεια Κόκκαλη. Τὸ βλαστάρι τοῦ Πέτρου λέει ποὺ σύσσωμο τὸ ΚΚΕ, κάθε σοσιαλιστὴς ποὺ ἐσέβετο τὸν ἑαυτόν του, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τὰ ΝουΔουλοδιαπλεκόμενα ἔσπευσαν νὰ καταστήσουν μέγα καὶ τρανό. Ποιοῦ; Τοῦ Πέτρου τό βλαστάρι; Χμμμ.
Κάποια σχέσις μέ δοσιλογικές πράξεις ἐπί Κατοχῆς; Κάποια σχέσις μέ πρακτοριλίκια; Ἄ πὰ πά… ἐκείνη ἡ ΣΤΑΖΙ εἶναι …παρένθεσις!!!
Κατὰ τὰ ἄλλα ὅμως ὅλο τὸ δίκτυο παρακολουθήσεώς μας, μέσῳ τῆς κινητῆς τηλεφωνίας, ἔτυχε…ἔ;
(Καθὼς κι ὅ,τι ἄλλο κρύβεται πίσω ἀπὸ τὶς κοσμικές τους βιτρίνες…!!!)

Λίγο ἔως πολὺ γνωρίζουμε θαυμάσια τὸ πόσο «μία καὶ μοναδικὴ οἰκογένεια» εἶανι αὐτὴ ποὺ παράγει τέτοιου εἴδους σαπρόφυτα, ποὺ ἐπὶ πλέον παραμένουν κι ἀστείρευτα. Συμμάχους τους, ἐκτὸς ἀπὸ τόν, καλολαλαδωμένο κι ἀπολύτως ἐξηρτημένο ἀπὸ τὶς ὀρέξεις τους, κρατικὸ μηχανισμό, ἔχουν πάντα τὶς ἐθνικὲς καταστροφές, τὶς θεομηνίες καὶ τὶς τυχαιότητες. Ἡ προπαγάνδα ἐπίσης δουλεύει γιὰ αὐτοὺς καὶ μετατρέπουν, πολὺ εὔκολα, μίαν φυσικὴ καταστροφὴ σὲ …τρέλλα τῆς «κλιματικῆς ἀλλαγῆς», ἢ σὲ ὅ,τι ἄλλην παπαρολογία τοὺς βολεύει, ἐνᾦ σύμπασα ἡ σεβαστὴ κοινότης τῶν δημοσιοκάφρων, μὲ τὸ ἀζημίωτον βεβαίως βεβαίως, σπεύδει νὰ ὑποστηρίξῃ κάθε δική τους γραμμή.

Οἱ ἐπιθυμίες τῶν πάσης φύσεως μεγαλο-ἐργολάβων εἶναι ἐντολὲς γιὰ ὅλους τοὺς σιτιζομένους ἀπὸ τὸν προμηθειακό τους μηχανισμό. Μία βλακεία (βλέπε καὶ δικαίωμα ἀλλαγῆς φύλου στὰ 15) μπορεῖ νὰ μετατραπῇ σὲ ζήτημα …ἐθνικῆς ἐπιβιώσεως, ἐνᾦ ἡ ἐξαφάνισις μίας περιοχῆς ἀπὸ ὁποιοδήποτε φυσικὸ αἴτιον (βλέπε πρόσφατο καταστροφὴ Μάνδρας, Νέας Περάμου, Σύμης, ἀλλὰ καὶ Σαμοθράκης, Καλαμάτας κλπ), σὲ προσχηματικὸ λόγο ἐπιβολῆς νέων φόρων καταπολεμήσεως τῆς …«κλιματικῆς ἀλλαγῆς», ἐνᾦ, παραλλήλως, ἡ «ἀνάγκη» …ἀνοικοδομήσεως τοῦ νομικοῦ χαρακτῆρος τοῦ κράτους μετατρέπεται σὲ ζήτημα …«ἐθνικῆς ἐπιβιώσεως», ποὺ θὰ καταστείλη πλήρως κάθε δυνατότητα ἀντιδράσεως κι ἐπιβιώσεως τῶν χαχόλων!!! Ἐννοεῖται φυσικὰ πὼς ὅλα αὐτὰ τὰ «θεάρεστα», μαζὺ μὲ πολλὰ ἄλλα συμπληρωματικά, θὰ πραγματοποιῶνται μὲ τοὺς ἰδίους πάντα ἐπιβλέποντες καί, φυσικά, δίχως νὰ ἀλλάξουν κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἐξυπηρετοῦν αὐτοὺς καὶ τοὺς παρατρεχαμένους τους.

 

Οἱ κάθε εἴδους μεγαλο-ἐργολάβοι δὲν ἔχουν ὀνόματα, διευθύνσεις κι εὐθύνες. Μεριμνοῦν διαρκῶς γιὰ νὰ ἀδειάζουν τὰ δημόσια ταμεία πρὸς τὶς δικές τους τσέπες, ἀλλά, ἐὰν τὴν πληρώσῃ κάποιος, θὰ εἶναι μόνον κάποιος ἄτυχος, ποὺ τυχαίως εὑρέθη στὸν δρόμο τους καί, σίγουρα, δὲν θὰ ἀνήκη στὴν …«φάρα» τους. Σὲ κάθε περίπτωσιν, ἐὰν ἡ «περίστασις τὸ ἀπαιτῇ», ἀλλάζουν ὀνόματα εἴπαμε καὶ σβήνουν τὰ ἴχνη τους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παραμένουν διαχρονικῶς «ἄσπιλοι» κι «ἀμόλυντοι». Εἶναι οἱ ἴδιοι ἀπόγονοι ὅμως πάντα τῶν γνωστῶν φοροεισπρακτόρων καὶ τῶν κοτζαμπάσηδων, ποὺ κατὰ περίπτωσιν ἀσκοῦν τὸ ἕνα ἢ τὸ ἄλλο «ἐπάγγελμα» ὡς βιτρίνα, γιὰ νὰ σκιάζουν καὶ νὰ κρύβουν τὶς πραγματικές τους δραστηριότητες.

Οἱ ἐν λόγῳ ἐργολάβοι μπορεῖ ταὐτόχρονα νὰ εἶναι πετρελαιάδες, ἐφοπλιστές, ἰδιοκτῆτες Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, τραπεζῖτες, ἔμποροι ὅπλων, ἐπιχειρηματίες, ἀλλὰ πάντα, μὲ πολλοὺς ἀγνώστους σὲ ἐμᾶς μηχανισμούς, διαπλέκονται καὶ διαπλέκουν πλουτίζοντας καὶ καταδιώκοντας ὅποιον τολμήσῃ νὰ τοὺς πάρῃ κομμάτι τῆς «πίττας». Ἔτσι κι ἀλλοιῶς μεριμνοῦν διαρκῶς μὲ τέτοιον τρόπο ποὺ τὸ χρῆμα καὶ ἡ ἐξουσία νὰ παραμένουν μόνον στὰ δικά τους χέρια. Ἐὰν κάποιος ἀντισταθῇ ἢ ἐὰν κάποιος, ἀπὸ τὴν …«μάζα», δείξῃ σημάδια κοινωνικῆς καὶ οἰκονομικῆς ἀνόδου, ἐὰν δὲν ἐξαγορασθῇ ἢ ἐὰν δὲν προσκυνήσῃ, μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες …ἐξαφανίζεται. Δὲν ἀντέχουν βλέπετε οἱ ἐν λόγῳ νταβατζῆδες ἀντίλογο καί, ἰδίως, ἀνταγωνισμό. Παίζουν μόνον μὲ «σημαδεμένα χαρτιά» καὶ ἐφ΄ ὅσον οἱ πιθανοί τους ἀντίπαλοι δὲν θὰ ἔχουν δυνατότητες ἀντιμετωπίσεώς τους.

Φορο-εἰσπράκτορες καὶ τοκογλύφοι

Στὴν πραγματικότητα οἱ μεγαλο-ἐργολάβοι, ἐγχώριοι καὶ διεθνεῖς, δὲν εἶναι κάτι περισσότερο ἢ λιγότερο ἀπὸ τὰ ἴδια πρόσωπα, τῶν ἰδίων οἰκογενειῶν, ποὺ πατροπαράδοτα μᾶς πνίγουν μὲ τὶς δολοπλοκίες τους. Θὰ τοὺς δοῦμε στὴν ῥωμαϊκὴ αὐτοκρατορία νὰ τὸ παίζουν φοροεισπράκτορες καὶ κατὰ τόπους ἡγετίσκους, στὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία ἐπίσης ὡς φοροεισπράκτορες καὶ κατὰ τόπους ἡγετίσκους, ἀλλὰ καὶ στὸ σύγχρονο κρατίδιον τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν ὡς …ἐργολάβους μὰ καὶ μικρο-χονδρο-διαπλεκομένους ἡγετίσκους.  «Ἀλληλο-ἐπιδροῦν» μεταξύ τους μέσῳ γάμων, συνεταιρισμῶν ἢ ἀκόμη καὶ διακρατικῶν συμμαχιῶν καὶ «καθάρονται» ὅταν τὰ γεγονότα ἀπαιτοῦν ἀνατροπές, παρουσιαζόμενοι μὲ νέα προσωπεῖα καὶ νέες «ἰδεολογίες». Δημιουργοῦν «ἰδεολογίες» τελικῶς καὶ μετακινοῦν τὰ πιόνια (ἐμᾶς) ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν τους, μέσῳ τῆς προπαγάνδας. Οὐσιαστικῶς εἶναι ἐκδοχὲς καὶ τμήματα ἑνὸς μηχανισμοῦ ποὺ ἔρχεται νὰ συμπληρώσῃ τὸ φοροληστρικὸ σύστημα τῶν κάθε εἴδους (κυρίως συγρόνων) σοσιαλιστρικῶν καθεστώτων τοῦ πλανήτου (πού, κατὰ περίπτωσιν, μπορεῖ καὶ νὰ μετατραπῇ σέ, κατ’ ἐπίφασιν, δικτατορίες, ἐὰν ἔτσι γουστάρῃ ἡ παγκόσμιος προπαγανδιστική τους μηχανή). Συνεργάζονται ἄψογα μὲ στοές, λέσχες, μυστικὲς ἑταιρεῖες μὲ γνώμοντα πάντα τὸ νὰ παραμείνουν χαχόλοι οἱ χαχόλοι, ἐνᾦ ταὐτοχρόνως γνωρίζουν ὅλον ἐκεῖνον τὸν μηχανισμὸ ποὺ ἀπαιτεῖται πρὸ κειμένου νὰ πληρώνουν οἱ πολλοὶ τὶς δικές τους ὀρέξεις, τὶς ἐπενδύσεις ἀλλὰ καὶ τὶς ἀποτυχίες τους.

 

 

 

Οἱ διαχρονικοί, παγκόσμιοι κι ἐγχώριοι ἐργολάβοι τῆς ζωῆς μας, ἐλέγχουν τὶς συνειδήσεις μας, τὶς ἀντιλήψεις μας, τὰ πιστεύω μας, διαμορφώνουν τὶς ἱστορικές μας γνώσεις, γίνονται «φιλάνθρωποι» μέσῳ Μ.Κ.Ο., ἱδρυμάτων καὶ ὑποτροφιῶν καὶ κρατοῦν γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους τὸ παράγωγο ἔργο τῶν παγκοσμίων πληθυσμῶν, πείθοντάς μας πὼς αὐτοὶ εἶναι ἡ ἀρχή. Μπαινοβγαίνουν στὶς τράπεζες, σὰν νὰ εἶναι τὸ σπίτι τους, συγγενεύουν μὲ τοὺς τραπεζίτες καὶ ὑπηρετοῦν διαχρονικῶς τὰ συμφέροντά τους. Νομοθετοῦν γιὰ νὰ ἀθωῴνονται οἱ ἴδιοι καὶ νὰ «φοροδιαφεύγουν» ὅσοι δὲν ἐμπλέκονται μὲ τὶς μηχανές τους. Οἱ ἴδιοι παραμένουν βεβαίως ἀσύδοτοι, ἀχόρταγοι καὶ ἀτιμώρητοι, ἐνᾦ παραλλήλως ἀποφεύγουν νὰ φορολογοῦνται, τὴν ὥρα ποὺ οἱ χαχόλοι φοροπνίγονται. 

Διαφορετικοὶ νόμοι γιὰ τοὺς ἀποφοίτους τῶν κολεγίων καὶ διαφορετικοὶ γιὰ ἐμᾶς τὰ …σκουπίδια!

Οἱ διαχρονικοί, παγκόσμιοι κι ἐγχώριοι ἐργολάβοι τῆς ζωῆς μας, ἐλέγχουν τὶς συνειδήσεις μας, τὶς ἀντιλήψεις μας, τὰ πιστεύω μας, διαμορφώνουν τὶς ἱστορικές μας γνώσεις, γίνονται «φιλάνθρωποι» μέσῳ Μ.Κ.Ο., ἱδρυμάτων καὶ ὑποτροφιῶν καὶ κρατοῦν γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους τὸ παράγωγο ἔργο τῶν παγκοσμίων πληθυσμῶν, πείθοντάς μας πὼς αὐτοὶ εἶναι ἡ ἀρχή. Μπαινοβγαίνουν στὶς τράπεζες, σὰν νὰ εἶναι τὸ σπίτι τους, συγγενεύουν μὲ τοὺς τραπεζίτες καὶ ὑπηρετοῦν διαχρονικῶς τὰ συμφέροντά τους.

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα …κερνᾶ ἱστορία!!!

Τὰ παιδιά τους δέ, καλο-ἐκπαιδευμένα, στὰ ἀκριβότερα σχολεῖα, εἶναι ἔτσι «φτιαγμένα», ποὺ ἁπλῶς ἀναλαμβάνουν τὴν σκυτάλη τοῦ ἐλέγχου καὶ τῆς χειραγωγήσεως, διατηρώντας τοὺς προσωπικούς τους «στρατούς» πιστῶν ἀκολούθων.
Αὐτὸ ποὺ ἀδυνατοῦμε ὅμως ἀκόμη νὰ κατανοήσουμε εἶναι πὼς τοὺς ἀνήκει, θεωρητικῶς, ὅλος ὁ κρατικὸς μηχανισμός, οἱ χῶρες, οἱ κυβερνήσεις, τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἡ δικαιοσύνη μὲ τοὺς νόμους, ἀλλὰ ἀκόμη κι ἐμεῖς.

Αὐτὰ  ποὺ διαβάσατε ὅμως ἰσχύουν ἔως τώρα.
Τὸ μετὰ εἶναι μία ἄλλη ὑπόθεσις.

Φιλονόη

Σημειώσεις κι ἀποδείξεις

Περὶ τοῦ ποιὸς εἶναι ποιός, εἶναι ἄγνωστον γιὰ ἐμᾶς. Ἱστορία δὲν γνωρίζουμε.
Γιὰ παράδειγμα ποιός ἦταν ὁ Σολωμός;
Γιὰ νὰ μάθουμε…

Γιατί πρέπει νά μαθαίνουμε ἱστορία ἀπό τόν κάθε Μπογδάνο;

Ῥέει πάντα ἄφθονο χρῆμα στὶς δημόσιες ἐργολαβίες

* Τόσο φιλοβασιλικὸς ποὺ ἐπίσης λέγεται πὼς ἦταν πολὺ κοντὰ μὲ τὸν πρίγκημα Νικόλαο καὶ μία ἐκ τῶν θυγατέρων τοῦ πρίγκηπος ἔγινε καὶ ἀνάδοχος τοῦ κωστάκη, τοῦ «δικοῦ» μας.
(Visited 88 times, 3 visits today)
Leave a Reply

%d bloggers like this: