Συγκλονιστικὲς ἀερομαχίες!!!

Ὄχι, δὲν ἔχω γυρίσει τὶς φωτογραφίες ἀνάποδα.
Εἶναι οἱ καθημερινὲς ἀερομαχίες ποὺ δίνουν δύο ἄσπονδοι ἐχθροί, οἱ Κουροῦνες καὶ τὰ Γεράκια.
Ἀερομαχίες ποὺ θὰ τὶς ζήλευαν καὶ οἱ καλλίτεροι πιλότοι τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας.Συγκλονιστικὲς ἀερομαχίες!!!3 Συγκλονιστικὲς ἀερομαχίες!!!4 Συγκλονιστικὲς ἀερομαχίες!!!1 Συγκλονιστικὲς ἀερομαχίες!!!2

 Κάθε φορὰ ποὺ συναντῶνται οἱ Κουροῦνες προκαλοῦν καὶ παρενοχλοῦν ὅσο περισσότερο μποροῦν τὰ γεράκια.
Εἶναι πιὸ μικρὲς καὶ εὐέλικτες καὶ γιὰ αὐτὸ δύσκολα μπορεῖ νὰ τὶς πιάσῃ τὸ στιβαρὸ γεράκι, ἀλλὰ ἐὰν ποτὲ πέσουν στὰ νύχια του….

Τὸ σκηνικὸ ποὺ χαρίζουν πάντως εἶναι μοναδικό!!!

Καπουργᾶς Κωνσταντῖνος

(Visited 118 times, 1 visits today)
Leave a Reply