Ἰδιαιτέρως προσφιλῆ τὰ σατανιστικὰ σύμβολα παγκοσμίως…!!!

Τὸ ἴδιο προσφιλῆ εἶναι καὶ ὅλα ἐκεῖνα τὰ «καλλιτεχνικά» ἔργα ποὺ ἐμφανίζουν τὸν ἄνθρωπο ὡς κάτι τελειωμένο, πεθαμένο, ξεψυχισμένο, φυλακισμένο, κομματιασμένο, ποδοπατημένο, ἐλεγχόμενον κι ἐξηρτημένο. Κι ὄλα αὐτὰ δὲν εἶναι ἄσχετα μεταξύ τους. Οὔτε φυσικὰ ἔτυχαν. Ἁπλῶς κι αὐτὰ ἐπέτυχαν.
Καί, βεβαίως βεβαίως, σαφὼς καὶ δὲν ἀπεφάσισαν ἔτσι ξαφνικά, εἰδικῶς ἐδῶ, νὰ μᾶς φορτώσουν τὶς ἀσκήμιες τῶν συμβόλων τους, ἰσχυριζόμενοι πὼς πρόκειται γιὰ …εἰκαστικὲς παρεμβάσεις.
(Εἰκαστικὲς παρεμβάσεις ὑποκειμενικῆς καθαρᾶ αἰσθητικῆς, δὲν ἀποδίδουν στό, ἀντικειμενικῶς καὶ καθολικῶς ἀποδεκτὸ ὡς αἰσθητικὰ ὡραῖο, ἕνα ἐλάχιστον λιθαράκι. Ἀντιθέτως ἀποδομοῦν τὴν αἰσθητική, τὴν προσβάλλουν, ἐνᾦ προβάλλοντας κάτι καθαρὰ ὑποκειμενικῆς αἰσθητικῆς, προκαλοῦν τὸ δημόσιον αἴσθημα, παγιώνοντας ἐπὶ πλέον καὶ συνθῆκες δημιουργίας αἰσθήματος φόβου στοὺς πολλούς, ποὺ προέρχονται ἐκ τῶν ὅσων παρουσιάζονται ὡς «ἔργα τέχνης». Ὅλος αὐτὸς ὁ μηχανισμὸς τῆς φρίκης, τελικῶς καὶ κρίνοντας μόνον ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, περισσότερο ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὴν ἐπιβολὴ συγκεκριμένων συμβόλων, διακριτικὰ καὶ σιωπηλά, παρὰ μὲ τὴν ἰδίαν τὴν αἰσθητική!)

Ὅμως, εἴπαμε… Δὲν εἴμαστε οἱ μόνοι.
Στὸν Καναδᾶ (Βανκοῦβερ), στὴν Ἰσπανία (Μαδρίτη), σὲ πολλὲς περιοχὲς τῶν Η.Π.Α. (Μασαχουσέτη, Ντιτρόιτ, Ὀκλαχόμα κ.ἄ.), στὴν Ἰρλανδία (Δουβλίνον), στὴν Νορβηγία (Ὄσλο), στὴν Γαλλία (Παρίσι), στὴν Γερμανία (Βερολῖνον, Ἀμβοῦργον), στὴν Σουηδία (Μπέρν), στὴν Ἀγγλία (Λονδῖνον), στὴ
ν Τσεχία (Πράγα), στὴν Κούβα ἀλλὰ καὶ σὲ ἀμέτρητα ἄλλα σημεία τοῦ πλανήτου διαπιστώνουμε πὼς πλέον προβάλλονται ἀπροκάλυπτα ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ πανάθλια καὶ πανάσχημα σύμβολα τῶν ἐπικυριάρχων, ποὺ ἐπὶ πλέον, ᾆμᾳ τῇ ἐφμανίσει τους, δημιουργοῦν στοὺς ἀδαεῖς συναισθήματα τρόμου καὶ ἀποτροπιασμοῦ.

This slideshow requires JavaScript.

Ἐννοεῖται πὼς ἀκόμη καὶ μικρο-ἀγαλματίδια, γιὰ προσωπικὲς χρήσεις, διακινῶνται ἐλευθέρως καὶ διαφημίζονται μὲ ὅλα τὰ μέσα.

This slideshow requires JavaScript.

Ὅλες οἱ παραπάνω εἰκόνες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ

Ἀλλά, ἀκόμη κι ἐδῶ, στὴν Ἀθήνα, ὅπως ἤδη διαπιστώσαμε, ἔχουν ἀρχίση ἀπροκάλυπτα πλέον νὰ ἐμφανίζονται ὁπουδήποτε ἀνάλογα σύμβολα…

Ξεράσματος …«τέχνη» ἤ ἐσχάτη πρόκλησις τῆς Ἑλληνικότητος!

 

εἰκόνα δανεισμένη ἀπὸ τὸν κύριο Ἄγγελο Σακκέτο («Νέος Ῥωμηός» καὶ https://www.sakketosaggelos.gr/Article/6344/)

Οἱ παραπάνω εἰκόνες εἶναι ἀπὸ τὸ Παλαιὸ Φάληρο καὶ τὴν Κηφισιὰ (περιοχὴ «Βάρσου») καὶ εἶναι ἐντὸς τῶν Ἀθηνῶν. Ὑπάρχουν κι ἄλλες βεβαίως βεβαίως…

εἰκόνα

Τὸ θέμα μας ὅμως σήμερα δὲν εἶναι τὸ πόσα καὶ ποῦ προκλητικὰ σύμβολα ἐμφανίζονται, ἀλλὰ τὸ τὶ ἀκριβῶς σημαίνουν. Κι αὐτὸ ποὺ σημαίνουν, ἐκ πρώτης ὅψεως, ὅσο κι ἐὰν μᾶς ζορίζῃ, εἶναι ἡ ἄνευ αἰδοῦς πλέον ἀποκάλυψις τῆς εἰκόνος τῶν πραγματικῶν δυναστῶν τοῦ πλανήτου μας. Δὲν εἶναι νέα αὐτὰ τὰ σύμβολα. Ἀντιθέτως μάλιστα. Εἶναι πανάρχαια ἀλλὰ μόλις τώρα πιὰ δὲν αἰσθάνονται φόβο κι αἰσχύνη γιὰ νὰ ἀποφασίσουν, ἐπὶ τέλους, νὰ τὰ προβάλουν τόσο ἔντονα καὶ μὲ κάθε πρόσχημα, ἢ καὶ δίχως προσχήματα.

Χρόνια τώρα ὄλα αὐτά, καθὼς καὶ πολλὰ ὅμοιά τους, τὰ βλέπουμε ἀλλὰ δὲν τὰ παρατηροῦμε. Σπανίως ἑστιάζουμε ἐπάνω τους, διότι, γιὰ ἐμᾶς τοὺς κοινοὺς θνητούς, δὲν σημαίνουν κάτι. Δὲν εἶναι ὅμως ἔτσι καὶ γιὰ τοὺς παγκοσμίους ἐπικυριάρχους, ποὺ δὲν χάνουν εὐκαιρία νὰ τὰ ἐμφανίζουν καὶ νὰ τὰ ἐπιβάλουν.
Τὰ εἴδαμε σὲ καθολικὲς καὶ προτεσταντικὲς ἐκκλησίες, τὰ εἴδαμε σὲ τζαμιά, τὰ εἴδαμε σὲ τεκτονικὲς στοές, τὰ εἴδαμε σὲ ὀρθόδοξες ἐκκλησίες, τὰ εἴδαμε σὲ συναγωγές, τὰ εἴδαμε σὲ μυστικὲς στοὲς καὶ τάγματα, τὰ εἴδαμε σὲ τράπεζες, τὰ εἴδαμε σὲ πλατεῖες, τὰ εἴδαμε σὲ παγκοσμίους καὶ τοπικοὺς ὀργανισμούς, τὰ εἴδαμε σὲ πανεπιστήμια, τὰ εἴδαμε σὲ πλατεῖες, τὰ εἴδαμε σὲ κεντρικὰ κτίρια ἑλληνικῶν καὶ εὐρωπαϊκῶν πόλεων ἀλλὰ πάντα, ἀπὸ παλαιά, μία διάψευσις καὶ μία ἀμφισβήτησις ἐπλανᾶτο ἐπάνω ἀπὸ τὶς ἀποκαλύψεις καὶ τὰ ἐρωτήματα, θέτοντας οὐσιαστικῶς μπόλικα -ἐπὶ πλέον- ἐρωτηματικὰ γιὰ τὸ ἐὰν πράγματι ἦταν ἔτσι ἤ ὄχι. Κι ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, τὰ τάγματα τῶν Ναϊτῶν Ἱπποτῶν τοῦ Μεσαίωνος, ποὺ εἶχαν σχεδὸν ταὐτόσημα μὲ τὶς σημερινὲς τεκτονικὲς στοὲς σύμβολα, ἐὰν προσπαθοῦσες νὰ τὰ μελετήσῃς γιὰ νὰ καταλάβῃς τοὺς πραγματικούς τους σκοπούς, εἶναι βέβαιον πὼς θὰ ἔπεφτες καὶ ἐπάνω σὲ κάποιον ἐρευνητὴ ποὺ ἀποκαλοῦσε ὑπερβολὲς τὶς ὅποιες ἀνησυχίες, διασκεδάζοντας τὶς ὑποψίες τῶν ἐκτὸς κυκλωμάτων παρατηρητῶν, μὰ καὶ προσδίδοντας μίαν ἀσάφεια σὲ γεγονότα πού, οὔτως ἤ ἄλλως, ἐπεβεβαίωναν τὰ μάτια μας.

Ἡ ἀπαξίωσις καὶ ἡ ἄρνησις τῆς δημοσίου τοποθετήσεως τῶν χρηστῶν (διότι περὶ χρηστῶν πρόκειται) αὐτῶν τῶν συμβόλων συνιστᾶ, σαφῶς, συνθῆκες ἀμφιβολίας. (Ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου συζητᾶμε γιὰ τὸν δήμαρχο Παλαιοῦ Φαλήρου Διονύσιο Χατζηδάκη καὶ τοῦ δωρητοῦ ἐφοπλιστοῦ Ἀθανασίου Μαρτίνου). Κατ’ ἐπέκτασιν, λίγο ἡ ἄρνησις τῆς ἀναφορᾶς στὰ πραγματικὰ αἴτια ὑπαρξεως τοῦ ἐν λόγῳ μορφώματος καὶ λίγο τὰ πολλὰ χαμόγελα καὶ τὸ «ἀλλοῦ γιὰ ἀλλοῦ» τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, συνιστοῦν, ἐπὶ πλέον τῆς ἀποσιωπήσεως, συνειδητὴ προσπάθεια παραπληροφορήσεως καὶ ἀπομειώσεως τῆς σοβαρότητος ἐμφανίσεως (καί) αὐτοῦ τοῦ μορφώματος στὴν Ἀττικὴ γῆ.
Σύνηθες. Οὐδέποτε μᾶς ἀπήντησαν γιὰ τὰ προαναφερόμενα μορφώματα, καθὼς φυσικὰ καὶ γιὰ τὰ τερατόμορφα «ἔργα τέχνης» ποὺ ἀσχημαίνουν, συνειδητῶς τὴν ζωή μας καὶ ἀλλοιώνουν τὶς προσλαμβάνουσες εἰκόνες μας, «ἀποθηκεύοντας» δεύτερα καὶ τρίτα μηνύματα στὸ ὑποσυνείδητόν μας, ἐνᾦ συνιστοῦν, σαφῶς πλέον (κρίνοντας πάντα ἐκ τοῦ ἀποτελέσματτος) συνειδητὴ προσπάθεια ἐπιβολῆς τῆς ἀσκήμιας ἀν τὶ τοῦ ἀντικειμενικῶς ὡραίου, παραλλήλως μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῆς ἀποδοχῆς, ἀπὸ μέρους μας, μίας παγκοσμίου μισανθρώπου κυριαρχίας.
Γιὰ παράδειγμα, αὐτὸ τὸ μόρφωμα:

εἰκόνα

…ποὺ σαφῶς σχετίζεται μὲ τὸ ἄλλο τοῦ Παλαιοῦ Φαλήρου, δὲν μάθαμε τὸ τὶ συμβολίζει, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ αἴτιον ὑπαρξεώς του.
Μερικὰ παρόμοια καὶ παρεμφεροῦς «λογικῆς» τέτοια «ἔργα τέχνης» ὁπουδήποτε…

This slideshow requires JavaScript.

εἰκόνες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ

Τὰ δὲ ἀπολύτως ἀλλοιωμένα ἀνθρώπινα χαρακτηριστικά, ποὺ σὲ ἕναν βαθμὸ θυμίζουν θεωρίες γιὰ …ἐξωγηΐνους, συνιστοῦν ἕνα ἀκόμη ἐπίπεδον δευτεροτρίτων μηνυμάτων, ποὺ προσλαμβάνουμε ἐν ἀγνοίᾳ μας οἱ μὴ γνωρίζοντες.

Τέλος, καλὸ εἶναι νὰ θυμηθοῦμε τὶς ἀναλογίες ποὺ ὑπάρχουν μεταξὺ Πανὸς καὶ σατανομόρφων «εἰκαστικῶν παρεμβάσεων», ποὺ δηλώνουν κάτι πολὺ πιὸ σημαντικό, ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἐκ πρώτης ὅψεως διακρίνουμε.

…κι αὐτὸ τὸ κάτι, θέλοντας καὶ μή, σαφῶς ἐπιφέρει τὸ αἴσθημα τοῦ πανικοῦ.
Σὲ ποιοὺς ὅμως ἀπευθύνεται, παραμένει ἄγνωστον.

Θά μάθουμε λοιπόν νά διαβιοῦμε μέ αὐτά τά σκουπίδια; Μποροῦμε νά ἀντιδράσουμε; Ἀξίζει τόν κόπο; Ἤ μήπως τελικῶς πρέπει κάτι νά μάθουμε κάτι πού τελικῶς θά μᾶς ἀπαλλάξη, ὁριστικῶς, ἀπό τά σαπρόφυτα τοῦ πλανήτου;
Λέω τώρα…

Φιλονόη

Σημειώσεις

Δύο εἰκόνες ἦσαν ἰδιαιτέρως ἀποκαλυπτικές, προερχόμενες ἀπὸ τὴν Νορβηγία καὶ τὴν Σουηδία:

Καὶ οἱ δύο αὐτὲς χῶρες πράττουν ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ βλέπουμε στὶς εἰκόνες, σὲ ὅλα τὰ παιδιά.
Λέτε κι αὐτό νά …ἔτυχε;
Ἤ μήπως οἱ ἐν λόγῳ συνθέσεις ἦσαν πρό ἄγγελοι τῆς συμφορᾶς καί τοῦ ἐγκλήματος πού ἐκεῖ πραγματοποιεῖται σήμερα;
Μά ἐάν ἦσαν πρό ἄγγελοι τοῦ συγχρόνου παιδομαζώματος, τότε μήπως κι ὅλα αὐτά πού βλέπουμε λειτουργοῦν ἀκριβῶς μέ τόν ἴδιον τρόπο;;  Μήπως μᾶς προετοιμάζουν καί γιά τά ἐπόμενα;

Τὸ κόκκινο χρῶμα, ἐκτὸς πολλῶν ἄλλων, δηλώνει κυρίως τὸ αἷμα, ἀλλὰ καὶ τὴν κυριαρχία. Δὲν τὸ ἐπέλεγαν τυχαίως οἱ Λάκωνες καὶ οἱ αὐτοκράτορες.

Μία ἀκόμη εἰκόνα, ἀπὸ τὰ χωράφια τῶν Ῥοκφέλερ στὸ νιουγιόρκυ…

…ἐπίσης μᾶς ἀπαντᾶ, ἐν μέρει, στὸ ποῦ ἀκριβῶς στοχεύουν τὰ σαπρόφυτα.
Πρόκειται γιὰ τὸν Προμηθέα, τὸ μοναδικὸ ὄν, ποὺ βάσει τῆς Ἱστορίας μας, ἀγάπησε καὶ βοηθοῦσε σταθερὰ τὴν Ἀνθρωπότητα. Ἐδῶ τὸν βλέπουμε νὰ περιβάλεται ἀπὸ τὸν μασσωνικὸ οὐροβόρο ὄφιν, ἀποδεικνύοντας πὼς οἱ ἐν λόγῳ ἐπικυρίαρχοι αὐτὸ παλεύουν ἐπακριβῶς νὰ συντηρήσουν. Τὸν Προμηθέα (βλέπε καὶ Ἕλληνα, ἐφ΄ ὅσον, γενεαλογικῶς, αὐτὸς εἶναι ὁ πάππος μας!) θέλουν ἀκινητοποιημένον!!!
Νά θεωρήσω πώς θά τά καταφέρουν; Ἤ νά γελάσω δυνατά;

This slideshow requires JavaScript.

 

(Visited 333 times, 1 visits today)
Leave a Reply