Θαυμάσια «βολεμένοι» γραικύλοι …«μοιρολογώντας» ἐξακολουθοῦν νὰ μᾶς ἀφανίζουν!!!

Περὶ 25ης Μαρτίου…

Καὶ ἦσαν στὸ ἔτος 1955, ὅταν θαυμάσια «βολεμένη» οἱ γραικῦλοι, μὲ πρωθυπουργὸ τὸν Παπάγο, ἐποίησαν τὴν νήσσαν, στὸν διωγμὸ τῶν Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Καὶ ἦσαν στὸ ἔτος 1964, ὅταν θαυμάσια «βολεμένοι» οἱ γραικύλοι, μὲ πρωθυπουργὸ τὸν Γ. Παπανδρέου, ἐποίησαν τὴν νήσσαν, στὸν ἀφανισμὸ τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἴμβρου καὶ τῆς Τενέδου καὶ τῆς Κωνσταντινουπόλεως. 

Καὶ ἦσαν στὸ ἔτος 1974 ὅταν θαυμάσια «βολεμένοι» οἱ γραικύλοι, μὲ πρωθυπουργὸ τὸν κίναιδο ἱδρυτὴ τῆς Νουδούλας, ἐποίησαν τὴν  νήσσαν, στὸν ἀφανισμὸ τῆς Κύπρου.

Καὶ ἦσαν θαυμάσια «βολεμένοι»  οἱ γραικύλοι, μὲ τὸν πρωθυπουργὸ τῶν Ἰμίων Σημίτη, ἐξόδευαν χωρὶς περίσκεψη, χωρὶς αἰδώ, Πατρίδα καὶ Ἐθνικὸ πλοῦτο.

Καῖ οἱ γραικύλοι συνεχίζουν ἀπτόητοι νὰ «μπακαλεύονται» ἀτομικῶς καὶ νὰ μοιρολογοῦν ἐθνικῶς.  

Ῥουσσόπουλος Δημήτρης

(Visited 1,324 times, 1 visits today)
Leave a Reply