Γίνεται νά ἐξημερωθοῦν τά ἄγρια;

Τὸν γύρο τοῦ κόσμου κάνει ἕνα βίντεο (μὲ περισσότερες ἀπὸ 2,5 ἑκατομμύρια προβολὲς στὸ διαδίκτυο), ποὺ παρουσιάζει τὴν ἐπίθεση τσιτὰχ σὲ οἰκογένεια, σὲ πάρκο σαφάρι στὴν Ὀλλανδία.

Τὸ περιστατικὸ συνέβη στὸ Safari Park Beekse Bergen, ὅπου τὰ ζῷα κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα, σὲ φυλασσόμενο χῶρο, ἐνᾦ οἱ ἐπισκέπτες ἐπιτρέπεται νὰ κυκλοφοροῦν μόνον μὲ αὐτοκίνητο.

Κάποιοι ὅμως «θερμοκέφαλοι» τουρίστες ἀπὸ τὴν Γαλλία, ἀπεφάσισαν νὰ κάνουν βόλτα μὲ τὰ πόδια καὶ νὰ δοῦν τὰ ἄγρια ζῷα ἀπὸ κοντά, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δεχθοῦν ἐπίθεση ἀπὸ τοὺς «γατοπάρδους», ολἱ ὁποῖοι ἂς σημειωθῆ πὼς τρέφουν ἰδαιτέρα …«ἀδυναμία» στὰ μικρὰ παιδιά.
Μία ἐπίθεσις ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἔχῃ πολὺ ἄσκημες ἐξελίξεις, εὐτυχῶς ἔληξε ὁμαλά.

Δεῖτε τὴν ἀρχικὴ δημοσίευση ἐδῶ.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 1,185 times, 1 visits today)
Leave a Reply