Διαμορφώνονται καί (μᾶς) ἐπιβάλλονται νέα …«πρότυπα»;

Τὸ πιὸ μεγάλο μυστήριο μὲ τὴν ἐφετεινὴ Γιουροβίζιον εἶναι τὸ γιατὶ τὸ Ἰσραὴλ ἐπιλέγει νὰ πουλᾷ τρέλλα….

…ἀντὶ νὰ βάλῃ κάποιαν, ἀπὸ τίς, ὁμολογουμένως ἐντυπωσιακὲς καὶ ταλαντοῦχες Ἰσραηλίτισσες τραγουδίστριες, ποὺ ἴσως εἶναι οἱ ὡραιώτερες γυναῖκες τοῦ κόσμου (οἱ Ἰσραηλίτισσες, γενικῶς).

Ἀρχίω νὰ τείνω νὰ αἰσθάνομαι (ἂν καὶ μόνον ἕνας εἰδικὸς τοῦ χώρου μπορεῖ νὰ πῇ μὲ βεβαιότητα) ὅτι ὁ λόγος εἶναι πὼς αὐτοὶ ποὺ λαμβάνουν τὶς ἀποφάσεις στὸν καλλιτεχνικὸ χῶρο (ὄχι βέβαια οἱ καλλιτέχνες, ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ τοὺς «μανατζάρου»), ἀποτελοῦν μίαν εἰδικὴ κατηγορία ἀνθρώπων ἀπὸ μόνοι τους, καὶ δὲν προέρχονται ἀπὸ κανονικοὺς ἀνθρώπους. Καὶ αὐτο δὲν ἀφορᾷ εἰδικὰ στὸ Ἰσραήλ. Ἀφορᾶ καὶ στὸ Χόλυγουντ καὶ στὸ Μπόλυγουντ, καθὼς φυσικὰ καὶ πολλὰ ἄλλα…
Εἶναι οἱ ἀποκαλούμενοι «ἴματζ μέηκερς», μὲ πρότυπα διαφορετικὰ ἀπὸ τῶν ὑπολοίπων ἀνθρώπων, τὰ ὁποῖα πρότυπα θέλουν νὰ ἐπιβάλουν πλέον σὲ ὅλους τοὺς ὑπολοίπους.

Βέργος Κωνσταντῖνος

(Visited 170 times, 1 visits today)
Leave a Reply