Ὡραῖο λοιπὸν τὸ στήσιμο μὲ τὸν Μπουτάρη…

Ὡραῖο τὸ στήσιμο μὲ τὸν μπουτάρη στὸν ῥόλο τοῦ μικροῦ τυμπανιστοῦ.
Κάμερες κόσμος, τὸ κίτρινο παράσημο τοῦ π@ύστη στὸ πέτο, fullfaces, κοντοκουρεμένοι «θεατές» (μὴν καὶ ξεφύγουν στ’ ἀλήθεια τὰ πράγματα)

Καὶ μετὰ ἡ καταδίκη ἀπὸ ὅλον τὸν «πολιτικὸ κόσμο»…
Ἡ σύλληψις τῶν γνωστῶν Γεωργιανῶν μὲ παρελθόν…

Στημένο σκηνικὸ γιὰ νὰ προλάβουν τὴν ἀληθινὴ βία ποὺ ἔρχεται.
Οἱ δημοσιογράφοι στὸν ῥόλο τοῦ πυροσβέστου…
Ὁ κόσμος τῆς τέχνης, νὰ δίδῃ τὰ …ῥέστα του, σὲ shows βίζιτα, οἱ πολιτικοὶ ἀλλόφρονες νὰ μετροῦν τὶς ἀντιδράσεις ἑνὸς κόσμου, ποὺ γιὰ μίαν στιγμή, πίστεψε πὼς ἔστω ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ μιάσματα, ἔφαγε ἀληθινὸ ξύλο ἀπὸ ἀληθινοὺς πολῖτες, γιὰ ἀληθινοὺς λόγους…

Καὶ αὐτὸ εἶναι ποὺ μετρᾶ τελικά…
Ἔστησαν ἔνα ῥεάλυτι μὲ τὸν μπουτάρη κι ἐμέτρησαν τὶς ἀντιδράσεις μας…
Τὸ ἀποτέλεσμα… Δείχνει πὼς θὰ χρειασθῆ ἀπείρως μεγαλυτέρα ἀστυνομικὴ βία, περισσότερος ἔλεγχος, περισσότεροι-ἐνδεχομένως- ψεκασμοὶ καί…
…νανούρισμα, πολὺ νανούρισμα, ἀπὸ τὰ κανάλια τῆς ἐξουσίας. Μιᾶς ἐξουσίας ποὺ μένει ξάγρυπνη ἀπὸ τὸν τρόμο τῆς προοπτικὴς ἐκείνης τῆς ἡμέρας, ὅπου τὸ αἷμα τους θὰ ῥέη ἄφθονο στὰ σκαλιὰ τῶν πραιτώρων, καὶ τὰ κορμιὰ ὅσων παίζουν μὲ τὸ μυαλό μας θὰ μπαζώνουν τὰ ῥέματα τῆς πολιτικῆς ἀλητείας.

Γιὰ μίαν στιγμὴ φτερούγισε στὶς καρδιές μας ἡ ἐλπίς, πὼς ἕνας προκλητικὸς ἀλήτης, ἀπὸ «αὐτούς» ἔφαγε τὸ ξῦλο ποὺ τοῦ ἄξιζε…
Ἔστω καὶ ἔτσι-ὅμως- οἱ «δεῖκτες» κοκκίνησαν στιγμιαία…Κάνοντας τὰ πρόσωπά τους να χλωμιάσουν…
Ἔσπευσαν νὰ καταδικάσουν τὴν βία…
…γιὰ νὰ καλύψουν τὴν ἀληθινὴ βία τῆς κλίκας τους, ποὺ μᾶς δολοφονεῖ καθημερινῶς…
Μία βία ποὺ καταδικάζεται μόνο ἐμπράκτως μὲ στυλιάρι τσεκούρι καὶ φωτιά…

Δρούκας Δημήτριος

(Visited 474 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὡραῖο λοιπὸν τὸ στήσιμο μὲ τὸν Μπουτάρη…

 1. Πολὺ αἰσιοδοξία διακατέχει τὸν ἀρθρογράφο σχετικῶς μὲ τὴν προοπτικὴ τῆς Νεμέσεως ἐπὶ τῶν φασιστῶν-προδοτῶν ποὺ μᾶς κυβερνοῦν. Δὲν μᾶς ἀναλύετε τώρα τίνι τρόπῳ θὰ ἐπιτευχθῇ καὶ πότε θὰ γίνῃ ἐπιτέλους πρᾶξις τούτη ἡ προσδοκία, ἡ ὁποία φαντάζει μοι τόσον πιθανὴ ὅσον καὶ ἐνδεχομένη τινὰ ἐπέκτασις τῶν ἀνατολικῶν μας συνόρων; Πότ’ ἐπιτέλους θὰ δοῦμε τοῦτο τὸ αἷμα τῶν ἐνόχων νὰ ρέει, ἀντὶ νὰ ρέει καθημερινῶς αἷμα ἀθώων; Ποῖος θ’ ἀποκαλύψει
  αὐτὴ τὴν τεραστία κομμουνιστικὴ συμμορία στὸν ἑλληνικὸ λαό μὲ τέτοια πειθώ, οὑτωσώστε ὁ λαὸς νὰ ὑπερκεράσῃ τὴν χρονία προπαγάνδα, τὴν ἀπαιδεία, τὴν ἐξουσιαστικὴ βία, τὴν ὕπνωσι ποὺ ἔχει ὑποστῆ; Δυστυχῶς, ἡ οὐτοπία παχαίνει καὶ ἡ ἐλπὶς ἀποθνήσκει. Ὅλη ταύτη ἡ ἐπαναστατικὴ-θεωρητικὴ ἀρθρογραφία μοὶ ἐνθυμίζει τὸν πολὺ προσφάτως ἀείμνηστον Χάρρυ Κλύνν, ὁποὺ ἔλεγε πὼς: «Ἐγὼ ἔσκυψα τὸ κεφάλι ὅταν οἱ ἄλλοι ἐπαναστατοῦσαν· τὸ εἶδα ἔξυπνα τὸ πρᾶγμα· δὲν εἶναι ἐποχὴ γιὰ ἡρωισμούς. Δοξάστε με!»

  • Ὡραῖο τὸ ἐρώτημα. Ἡ ἀπορία σου ὅμως ἀπαντᾶται μόνον μὲ ἕναν τρόπο. Δῆλα δὴ μία σειρὰ ἐρωτημάτων, πού, ἐὰν ἀπαντηθοῦν δίχως προκαταλήψεις καὶ ἐμμονές, θὰ ὁδηγήσουν καὶ στὸ πῶς θὰ ἀνατραπῆ ὅλος αὐτὸς ὁ ὀχετός.
   Γιὰ παράδειγμα:
   Ποιοί εἴμεθα; Γιατί δέν εἴμεθα αὐτό πού ἡ Φύσις μᾶς ὁρίζει; Τί πρέπει νά κάνουμε γιά νά εἴμεθα; Τί ἄλλαξε καί δέν εἴμεθα αὐτό πού ἔπρεπε νά εἴμεθα; Γιατί εἴμεθα τώρα αὐτοί πού φαινόμεθα πώς εἴμεθα;
   Τί πραγματικά θέλουμε; Τί νομίζουμε πώς θέλουμε; Γιατί τό νομίζουμε;
   Τί πρέπει νά κάνουμε γιά νά γίνουμε αὐτό πού πρέπει νά γίνουμε; Τί μᾶς σταματᾶ;
   Πόσο σημαντικά εἶναι τά ἐξωτερικά γεγονότα γιά νά μᾶς περιορίζουν τίς ὅποιες (ἀναγκαίες) δεσμεύσεις μας γιά νά ὑλοποιήσουμε μίαν τέτοιαν ἐπιλογή; Πόσο πολύ θέλουμε νά ἀνατρέψουμε τίς συνθῆκες πού μᾶς κρατοῦν σέ αὐτό τό ἐπίπεδον;
   Ἀξίζει νά τό κάνουμε;
   Καὶ πολλὰ ἀκόμη, ποὺ γιὰ νὰ τεθοῦν πρέπει πρῶτα νὰ ἀρχίσουμε νὰ ξεφλουδίζουμε ἕνα πρὸς ἕνα ὅλα ἐκεῖνα τὰ παραπετάσματα ποὺ θεωροῦμε ὡς …θέσφατα, πρὸ κειμένου, ἀρχικῶς, νὰ δοῦμε τὴν (μία) ἀλήθεια κατάματα καί, μετά, νὰ κατανοήσουμε καὶ τὸ πῶς θὰ ἀλλάξουν τὰ δεδομένα.
   Υ.Γ. Ὅσο γιὰ τὸν Χάῤῥυ Κλῦνν, παρὰ ἦταν συμβιβασμένος γιὰ νὰ τὸν ἀναφέρουμε.

Leave a Reply